Följ Umeå Energi

Information och samråd: nätkoncession för ny luftledning till Täfteå vindpark, Umeå kommun

Nyhet   •   Mar 30, 2015 09:11 CEST

För överföring av planerad elproduktionen från Täfteå vindpark krävs nybyggnation av en ca 3 km lång luftledning. Den nya ledningen kommer att dras mellan vindparken och befintlig luftledning vid E4 mellan Dåva och Sävar. Umeå Energi Elnät avser därför i enighet med Ellagen ansöka om nätkoncession för en 145 kV linje på den sträckan.

Med anledning av ansökan bjuder Umeå Energi in fastighetsägare, myndigheter, organisationer och andra intresserade till ett öppet samrådsmöte tisdag 14 april kl 18.00–20.00 på Täfteborg, Täftebölevägen 50 i Täfteå

Mer information hittar du på www.umeaenergi.se/samrad