Gå direkt till innehåll
Jan Ridfeldt bemöter blogginlägg om fjärrvärme på Fastighetsägarbloggen

Nyhet -

Jan Ridfeldt bemöter blogginlägg om fjärrvärme på Fastighetsägarbloggen

Jan Ridfeldt, Ao chef Värme på Umeå Energi, svarar nedan på ett
blogginlägg av Per Forsling på Fastighetsägarbloggen: http://www.fastighetsagarbloggen.se/2013/09/umea-energi-i-borjan-av-en-ond-spiral/

...

Hej Per,
Du ska först ha tack för att du seriöst vill debattera olika uppvärmningsformer, den debatten är givetvis till stor nytta för alla fastighetsägare, men också för oss i vår utveckling.

Att vi sedan har olika uppfattningar om Profus rapport det får vi väl skriva på de olika roller som du och jag har i energidebatten. Vi på Umeå Energi har hursomhelst ett orubbat förtroende för det oberoende konsultföretaget Profu och den rapport som deras medarbetare Mårten Haraldsson tagit fram. Den är baserad på en professionell undersökning av hur det verkligen förhåller sig, just här i Umeå, där vi och våra värmekunder bor och lever. Jag vill också poängtera att Umeå Energi inte på något sätt har påverkat Profu, utan slutsatserna bygger på information om vår bränslemix i Umeå kompletterat med Profus eget urval av data.

Sedan undrar du varför vi som energiföretag vill bevisa för våra kunder att de gjort ett bra val och där kan jag bara svara: självklart ska vi hela tiden göra våra kunder trygga med att deras val är bra och långsiktigt hållbart. Som jag skrivit om tidigare så tycker jag inte att vi har varit framgångsrika i att lyfta fram fjärrvärmens miljöfördelar. Här har värmepumps-leverantörerna historiskt vara bättre än oss. Du vet säkert också att det i dagens intensiva konkurrens - med många miljoner kronor till marknadsföring och lobbyism - inte räcker med att leverera en bra produkt eller tjänst. Man måste också berätta om det goda valet.

Vårt viktigaste uppdrag är att göra något bra för Umeåborna, som både äger oss och är våra kunder. Då vill vi också ge Umeåborna ett seriöst och pålitligt beslutsunderlag, så att de hela tiden kan välja rätt uppvärmningsform, just här och just nu.

Och även om fjärrvärme i Umeå visat sig vara bättre för klimatet än värmepumpar, så betyder det ju inte att värmepumpar inte för vissa kan vara ett mycket bra val – inte minst utanför vårt nätområde för fjärrvärme.

Avslutningsvis, Umeå Energi välkomnar fortsatt debatt i frågan. Både den om hur el till värmepumpar skall värderas ur miljösynpunkt, men också hur avfallsförbränning ska värderas i ett större perspektiv. Den stora miljöfördelen är inte överhuvudtaget beaktad i Profus rapport!

Vänliga hälsningar
/Jan Ridfeldt, affärsområdeschef Värme, Umeå Energi

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44