Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Köpenhamn en smart stad värd att besöka

I september besökte Umeå Energis koncernledning och styrelse Köpenhamn. Köpenhamn har vunnit priser för hur man har utvecklat staden till en sk ”smart city”. En stad där digital teknik i högre grad hjälper staden att bli bättre ur miljö- och energisynpunkt. Flera av projekten har SVT lyft fram som banbrytande i sin nyhetsrapportering.

Att just Köpenhamn besöktes var ingen slump. Staden ligger långt fram i utvecklingen mot smarta städer och har tuffa mål för att bli klimatneutral. Redan 2025 ska Köpenhamn vara koldioxidneutralt vilket kräver en bred och snabb utvecklingstakt.

Sommaren 2016 var Köpenhamn värd för International Smart City Conference. En konferens där 350 deltagare från 26 länder kom till Köpenhamn för att lära av stadens arbete. Umeå Energis resa till Köpenhamn några månader senare var ett sätt att ta del av Köpenhamns utvecklingstankar och det som diskuterades på konferensen. Detta under ett komprimerat studiebesök i september 2016.

Umeå är en modern stad men det finns mycket att lära av andra i vår omvärld. I Köpenhamn genomförs utvecklingsprojekten i så kallade labb. Vilket innebär att ny teknik i begränsade delar av staden byggs upp i full skala. Om det sedan fungerar väl lyfts det in i den totala stadsplaneringen. I Umeå pågår projektet Ruggedised där 40 miljoner kronor i EU-medel investeras. Projektet ska utveckla Umeå Universitetsstad enligt metoden med olika labb för utveckling och test av ny teknik för stadsutveckling. Umeå Energi är en av parterna projektet.

Exempel på stadsutveckling i Köpenhamn som är högaktuellt för Umeå Energi att lära sig av är:

Street Lab
Street Lab innehåller ett antal intressanta projekt för utveckling av en smartare stadsplanering. Exempelvis tittar man på förbättrad luftmätning genom att sätta upp sensorer på lokala mätpunkter, vilket ger en mer detaljerad bild av luftkvalitén. Resultatet kan sen användas för att styra trafikströmmar och på så sätt förbättra luften i staden. Ett annat intressant utvecklingsprojekt är Smart parkering. I genomsnitt använder en bilförare mängder av timmar per år för att leta en ledig parkeringsplats, vilket också ökar trafikmängden i en stad. Genom smart teknikanvändning får bilförare information om närmaste lediga parkeringsplats direkt till sin telefon.

Energy Lab
Inom projektet Energylab Nordhavn arbetar man med framtida energilösningar i fullskala. Det inbegriper energismarta byggnader, utveckling av el och uppvärmning. Exempel är lagringslösningar med batterier sammanlänkade med kraftnätet. Detta möjliggör att elproduktion inte behöver göras i samband med att elen ska konsumeras. Lagringen gör det därför möjligt att utnyttja t ex vindkraft och solkraft i större skala.

IoT Plattform for Cities
IoT Plattform for Cities är ett EU-projekt med syfte att skapa en plattform för Internet of things som kopplar ihop olika samhällstjänster på internet. En digital infrastruktur som på sikt kommer att utgöra ryggraden i den smarta staden.

Smart belysning
I Köpenhamn finns också DOLL, Danish Outdoor Lightning Lab, Europas mest avancerade labb för utomhusbelysning och smart stadsbelysning.

Förbättrade system för dagvatten
År 2011 drabbades Köpenhamn av kraftiga översvämningar. Så kraftiga att dagvattensystemet kollapsade. Nu har man utvecklat nya sätt att ta hand om vattnet vid störtregn. En viktig investering med tanke på de klimatförändringar med ökad nederbörd som vi i norra Europa står inför enligt klimatforskningen.

Läs mer om Köpenhamns satsningar på Smart City-lösningar här:

http://cphsolutionslab.dk/street-lab/

http://energylabnordhavn.weebly.com/solutions.html

http://cphsolutionslab.dk/iot-platform-cities/

http://www.lightinglab.dk/UK/About/Our-Focus/Smart-Outdoor-Lighting/

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/led-1

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kopenhamn-sakras-mot-oversvamningar-satsar-elva-miljarder

http://www.newsoresund.se/kopenhamn-blir-ett-levande-laboratorium-for-ny-teknik/

Läs mer om Ruggedised här:

http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning//umea-universitetsstad-blir-ett-smart-city-omrade.cid272250

http://www.nyteknik.se/digitalisering/umea-ska-bli-smart-stad-6778682

Relaterade länkar

Kategorier

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats