Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Umeå Energi satsar på forskning om framtida energilösningar och affärsmodeller

Umeå Energi söker tillsammans med Umeå Universitet två doktorander som vill bidra till forskning inom områdena energieffektivisering för utformning av framtidens fjärrvärmesystem samt innovativa affärsmodellers utveckling. Anställningarna motsvarar fyra års heltidsstudier, med tillträde i april 2017.

Doktorandprojekten ingår i företagsforskarskolan vid Umeå Universitet och utförs i nära samverkan med Umeå Energi. Doktorandtjänsterna är centrala för de delprojekt Umeå Energi driver inom projektet Ruggedised, där 40 miljoner kronor i EU-medel investeras för att genom implementering av ny teknik för stadsplanering och energiförsörjning skapa lösningar för ett smartare Umeå.

Ruggedised är ett samarbete mellan Umeå Kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Västerbottens läns landsting, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Umeå Universitet, där alla parter är inblandade i ett eller flera delprojekt.

– Samarbetet mellan forskningsvärlden, näringslivet och offentlig sektor är en oerhört viktigt för att uppnå de snabba förändringar kring energiförsörjning och klimatpåverkan som krävs, säger Jörgen Carlsson, affärsutvecklare Umeå Energi och projektledare i Ruggedised-projektet.

– Utveckling genom delade nyttor för ett ömsesidigt värdeskapande är också en av nycklarna till en hållbar region och ett fortsatt framgångsrikt Umeå Energi. Dessa doktorander blir viktiga för att uppnå detta och kommer kunna tillföra ny kunskap, både kring energisystemoptimeringar och principer för nya affärsmodeller, fortsätter han.

Läs mer om doktorandtjänsterna här:

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet söker en doktorand i energieffektivisering http://bit.ly/2mh6kGb

Handelshögskolan vid Umeå universitet söker en doktorand i företagsekonomi, inriktning innovativa affärsmodeller inom energisektorn http://bit.ly/2lG6gN5

Läs mer om Ruggedised här http://bit.ly/2mNONU2

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats