Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Vårt låga elnätpris påverkas inte

Vår prissättning kommer inte påverkas av domen gällande elnätsföretagens rätt till högre avgifter. De prisjusteringar som sedan tidigare är planerade kommer att genomföras, men justeras inte på grund av den nu fallna domen.

Förhandsregleringen, dvs Energimyndighetens metod för att granska att elnätsbolagens avgifter är skäliga, beslutade i oktober 2011 om varje nätbolags intäktsramar gällande elnätsavgifter för perioden 2012 – 2015. Vissa nätbolag valde att överklaga detta beslut då de anser att intäktsramen som myndigheten beslutat om är för liten. Domen på denna överklagan föll onsdag den 11 december 2013. Elnätsbolagen har nu enligt domstolen rätt att höja elnätsavgifterna. Sen är det upp till varje bolag att besluta om detta ska ske.

Domen är gällande för alla nätbolag i Sverige, även om vi valde att inte överklaga den. Vi vet idag inte vad den kommer innebära fullt ut, men följer den fortsatta diskussionen.

Vi fokuserar långsiktigt

Att ha säkra nätleverenser är bra för Umeåborna och för Umeå, vilket vi tycker är viktigt. Vi vill ha en långsiktig och stabil nättariff, både för verksamhetens och våra kunders skull. Det långsiktiga arbetet som pågår, med kontinuerliga investeringar för ett stabilt nät, har inneburit att vi under flertalet år uppvisat ett resultat som ligger i balans med våra planerade investeringar.

Enligt senaste Nils Holgersson-undersökningen (hösten 2013) ligger vårt elnätspris på en 8:e plats i prisjämförelsen gjord bland landets ca 170 nätbolag. Detta är vi väldigt stolta över och något vi ser som vårt sätt, som Umeåbornas egna energibolag, att ge tillbaka till våra ägare. Det är också ett bevis på att vi jobbar och planerar vår verksamhet på rätt sätt.

Mer läsning

Utdrag från nätartikel i Västerbottens Kuriren 2013-12-11 (http://www.vk.se/plus/1060623/dyrare-el-nar-elavgiften-hojs)

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44