Gå direkt till innehåll
7–8 maj inviger Umeå Energi grön miljardsatsning

Pressmeddelande -

7–8 maj inviger Umeå Energi grön miljardsatsning

7 och 8 maj inviger Umeå Energi sitt nya kraftvärmeverk för biobränsle på Dåva, strax utanför Umeå. Anläggningen är den enskilt största miljöinvesteringen i Umeå genom tiderna.

– Vi möter efterfrågan på klimatvänlig fjärrvärme, samtidigt som vi kan producera mer grön el, förklarar vd och koncernchef Göran Ernstson.

Invigningen går i vårens och grönskans tecken, under parollen ”Nu blir Umeå ännu grönare”.

Fredag 7 maj står Dåva öppet för speciellt inbjudna gäster, som entreprenörer, leverantörer, politiker och branschkollegor. De får bland annat lyssna på talarna Tone Bekkestad (TV 4) och Jonas Oldmark (Det naturliga steget) och se landshövding Chris Heister klippa bandet. Lördag 8 maj är allmänheten välkommen att hälsa på. Då bjuder Umeå Energi bland annat på fika, rundturer och underhållning för alla åldrar.

– Under lördagen går det gratisbussar till och från Dåva, från Vasaplan. Alla är varmt välkomna att hälsa på oss och se hur Umeåbornas egen fjärrvärmefabrik fungerar, säger Göran Ernstson.

Det första kraftvärmeverket på Dåva togs i drift år 2000 och omvandlar hushålls- och industriavfall till fjärrvärme och el. Det är ett effektivt sätt att ta tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade. Den andra anläggningen, som alltså invigs i maj, eldas med biobränslen som avverkningsrester och torv. Dessa bränslen tas i huvudsak tas från regionen, vilket bidrar till sysselsättningen inom skogs- och transportnäringen i Norrlands inland.

Tillkomsten av det biobränsleeldade kraftvärmeverket bidrar starkt till att koncernens ekonomi kommer att vara i balans vid årets slut. Det innebär också en rejäl förstärkning av Umeå Energis samlade värmeproduktion.

– Vårt oljeberoende minskar kraftigt och gör att vår bränslemix i dag helt domineras av restprodukter, förklarar Göran Ernstson.

Att en tredjedel av bränslet dessutom omvandlas till grön el är något som ytterligare förstärker produktionsanläggningens miljöfördelar.

För mer information, kontakta:

Göran Ernstson, vd och koncernchef Umeå Energi 070-650 13 97

Anette Mångsén, marknadsförare Umeå Energi 070-545 43 81

Gun Blomquist Bergman, informationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Vi är verksamma inom fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Vi erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el, bredband och kabel-tv. Vi producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i hela landet. Vi hjälper också våra kunder med energianalyser och energispartips. Koncernen har 284 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder kronor. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, AFS 2001:1).

www.umeaenergi.se

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats