Gå direkt till innehåll
Botniabanan underlättar samverkan med Örnsköldsvik

Pressmeddelande -

Botniabanan underlättar samverkan med Örnsköldsvik

– Vi vill se ett ökat samarbete mellan de norrländska kuststäderna, och Botniabanan öppnar verkligen för nya möjligheter.

Det säger Umeå Energis koncernchef Göran Ernstson, som har stora förhoppningar på den nya järnvägen, som invigs lördagen 28 augusti.

Sista juni släpptes de historiska första tågbiljetterna för resande på Botniabanan och trafiken börjar på riktigt måndag 30 augusti 2010.
– Ett historiskt datum, säger Göran Ernstson. För Umeå Energis del betyder det här att flera pågående samarbeten underlättas, förutom den självklara fördelen med ett mer hållbart resande.

Konkreta samarbetsprojekt redan i dag

Han nämner flera exempel på länsöverskridande projekt, till exempel ett samarbete mellan bland andra Umeå Energi, Öviks Energi och Domsjö Fabriker kring inköp av biobränsle. Ett annat konkret exempel är ett utvecklingsprojekt som drivs av bolaget BioEndev, som förädlar biomassa och utvecklar nya metoder för att producera effektiv och förnybar energi. Umeå Energi och Öviks Energi äger varsin tredjedel av BioEndev, som redan i dag har en fungerande pilotanläggning i Umeå och som projekterar för en betydligt större demoanläggning i Örnsköldsvik.

– Vi tror mycket på dessa utvecklingsprojekt, säger Göran Ernstson, och vi hoppas nu att Botniabanan ska underlätta för fler fruktbara samarbeten med andra energibolag, både norr och söder om Umeå.

En annan infrastrukturinvestering som kommer till Umeå tack vare Botniabanan, och som ska stå klar nästa sommar, är en vagnverkstad för Norrtåg – en investering i storleksordningen 120–130 miljoner kronor. Dessutom planeras ett lagerhotell för att skapa ytterligare möjligheter att frakta gods med järnväg. Vagnverkstaden och det blivande lagerhotellet uppförs av det kommunala bolaget Infrastruktur i Umeå AB och kommer att ligga i anslutning till den nya godsbangården, väster om Umeå centrum.

Delaktiga i bygget

– Umeå Energi har ju faktiskt också varit med och byggt den nya järnvägen, säger Göran Ernstson, och lyfter fram den goda insats som hans medarbetare gjort sedan samarbetet med Botniabanan inleddes för cirka sex år sedan.

Ann-Kristin Taflin Wretell, som är avdelningschef på Umeå Energi Elnäts avdelning för Nätentreprenad, beskriver det som ett ovanligt utvecklande projekt:

– Nästan alla våra 90 medarbetare på Elnät har varit inblandade i detta jättearbete genom åren – och alla våra distributionselektriker och ett flertal av våra projektingenjörer har haft viktiga roller i projektet säger hon.

Umeå Energi Elnät har varit delaktigt i totalt 57 olika delprojekt vid bygget av Botniabanan.

– Den ekonomiska omfattningen för vår del har hittills varit i storleksordningen 20 miljoner kronor – och då återstår ännu en del att genomföra, säger Ann-Kristin Taflin Wretell.

De mest synliga spåren av Umeå Energis bidrag till Botniabanan är de cirka 30 meter höga kraftledningsstolpar som blivit nya landmärken på Västerslättsområdet och i Sörmjöle.

– Nu när Botniabanan är klar så hoppas vi verkligen på en fortsättning, där även Norrbotniabanan byggs på sträckan Umeå–Luleå, säger Göran Ernstson.

Han forsätter:

– Det skulle verkligen ge en god miljöeffekt, inte minst tack vare möjligheterna att frakta hushållsavfall till Dåva 1 och biobränsle till Dåva 2 på järnväg, ända fram till dörren.

FAKTA

Botniabanan är 19 mil ny järnväg, från Ångermanälven via Örnsköldsvik, Husum, Nordmaling, Hörnefors och till Umeå. Botniabanan AB har byggt järnvägen och hyr ut den färdiga banan till Trafikverket. Trafikverket ansvarar för förvaltning, underhåll och trafikering, och tågbolaget Botniatåg kommer att köra trafiken under namnet Norrtåg. Detta sker i samarbete med SJ och Deutsche Bahn, DB.

Umeå Energi Elnät sköter distributionen av el inom Umeå kommuns gränser (förutom Botsmarksområdet), erbjuder entreprenadtjänster samt byggande och underhåll av vägbelysning.

För mer information, kontakta:

Göran Ernstson, vd och koncernchef Umeå Energi, 070-227 77 26

Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi, 070-642 46 33

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Vi är verksamma inom fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Vi erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el, bredband och kabel-tv. Vi producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i hela landet. Vi hjälper också våra kunder med energianalyser och energispartips. Koncernen har 284 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder kronor. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, AFS 2001:1).

www.umeaenergi.se

Kontakter

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44