Gå direkt till innehåll
Instrålningsrekord för solceller under september

Pressmeddelande -

Instrålningsrekord för solceller under september

Sommarens fina väder fortsatte in i september och gav rekordhöga instrålningsvärden för Hållbara Ålidhems solcellsanläggningar. Årets instrålning var under september hela 35 % högre än under samma period föregående år.

- Hållbara Ålidhem är ett viktigt projekt för oss och vi har följt upp mätvärdena sen 2011. Vid varje solcellsanläggning sitter en elcertifikatsmätare som mäter anläggningens produktion. Att jämföra produktionen över tid ger oss viktiga lärdomar för fortsatta satsningar, säger Lena Ahlgren, Projektingenjör på Umeå Energi.

Anläggningarna på Hållbara Ålidhem är placerade i olika väderstreck och består av flera modeller av solceller med olika verkningsgrad.

- Vi vill ligga i framkant även inom solceller som energilösning. Genom att kontinuerligt följa mätvärdena och jämföra snitteffektivitet över tid blir vi hela tiden bättre på att optimera anläggningar. Vi har till exempel anläggningar på balkonger som möter solen i en helt annan instrålningsvinkel vilket är intressant att utvärdera, fortsätter Ahlgren.

Umeå Energi har jobbat med solceller sen 2010 och med en total produktionskapacitet på 320 MWh/år är anläggningen på Hållbara Ålidhem en av landets största solcellsanläggningar.

- Jag tror mycket på solen som framtida energikälla. Den är förnyelsebar och tillgänglig för alla, även utvecklingsländer, på ett kostnadseffektivt sätt. Vi jobbar väldigt aktivt med att utöka vårt erbjudande inom solenergi just nu. Microproduktion och självförsörjande är för oss en självklar del i att lösa frågan om kommande generationers energiförsörjning, säger Göran Ernstsson vd på Umeå Energi.

Projektet Hållbara Ålidhem är ett samarbete mellan Umeå Energi, Bostaden, Umeå kommun och Umeå universitet. Det handlar om att göra stadsdelen tryggare, trivsammare och energisnålare. Här byggs också en av Sveriges största solcellsanläggningar.

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är en väl sammanhållen energi- och kommunikationskoncern. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för alla. Vi erbjuder 100 % förnybar el samt fjärrvärme och fjärrkyla. Vårt stadsnät ume.net är ett av västvärldens snabbaste och har gjort Umeå till en av världens mest uppkopplade städer. Vi är en ambitiös organisation med högt ställda visioner och mål. Vi omsätter 1,6 miljarder kronor, har drygt 350 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.


umeaenergi.se

Kontakter

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44

Relaterat innehåll