Gå direkt till innehåll
Internationellt intresse för Umeå Energis forskning om biodrivmedel

Pressmeddelande -

Internationellt intresse för Umeå Energis forskning om biodrivmedel

Umeå Energis forskning om biodrivmedel har fått stor internationell uppmärksamhet.

På taket till Dåva 1 odlas alger med hjälp av rökgaser och avloppsvatten, med målet att skapa biomassa.

– Vi vill sänka koldioxidutsläppen i våra anläggningar och framställa råvara till biodrivmedel, säger Henrik Bristav, miljöchef på Umeå Energi.


Projektet går ut på att skapa massproduktion av alger. Algerna ger biomassa, alltså en råvara till biobränsle, som sedan kan användas för att framställa bland annat biodiesel.

Algerna lever på näring från avloppsvatten från Öns reningsverk, koldioxid från rökgaser från Dåva 1 – och solljus. Den berömda fotosyntesen i ett nötskal!

– Att algerna tar upp koldioxid och näringsämnen gör att utsläppen till atmosfären och naturen minskar, säger Henrik Bristav, miljöchef på Umeå Energi.

Projektet finansieras av Energimyndigheten, Umeå Energi och Umeva och leds av doktor Francesco Gentili vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå.

– Vi odlar algerna i ett växthus uppe på taket till Dåva 1, säger Henrik Bristav. På vintern kan vi använda spillvärme från Dåva-anläggningen för att värma upp algproduktionen.

Projektet, som har uppvisat goda resultat, har fått stor internationell uppmärksamhet.

– Vi hoppas kunna skapa biodrivmedel på sikt. Och det tack vare restprodukter från Umeå Energis och Umevas anläggningar. Det är resurseffektivt! säger Henrik Bristav.

Projektet inleddes för tre år sedan och avslutas i februari 2011. Nu söker projektägarna mer medel för att kunna fortsätta arbetet – i större skala.

– På Umeå Energi ska vi vara klimatneutrala i allt vi gör år 2018 och det här forskningsprojektet hjälper oss en bit på vägen. Genom att minska koldioxidutsläppen i våra anläggningar och medverka till att forska fram nya biodrivmedel bidrar vi till att hushålla med jordens resurser.

För mer information, kontakta:

Henrik Bristav, miljöchef Umeå Energi 070-622 71 83

Francesco Gentili, doktor, Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö, SLU 073-802 66 60

Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Vi är verksamma inom fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Vi erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el, bredband och kabel-tv. Vi producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i hela landet. Vi hjälper också våra kunder med energianalyser och energispartips. Koncernen har 300 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder kronor. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, OHSAS 18001).

www.umeaenergi.se

Presskontakt

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44

Relaterat material