Gå direkt till innehåll
Kanadas ambassadör besöker Dåva

Pressmeddelande -

Kanadas ambassadör besöker Dåva

Det är stadens helhetstänk kring hållbarhet som lockar Kanadas ambassadör Kenneth Macartney till Umeå och Umeå Energis kraftvärmeverk Dåva. På torsdag, 14 mars, får han med egna ögon se hur vi i Umeå tar hand om sopor och skogsavfall för att skapa fjärrvärme och grön el – samtidigt som forskningen kring framtidens drivmedel pågår alldeles runt knuten.

– De erfarenheter vi byggt upp i Umeå är mycket värdefulla när Kanada står inför utmaningen att minska sin påverkan på klimatet.

Det säger Royne Söderström, som är projektledare vid Kompetensspridning i Umeå AB, som ansvarar för så kallade Technical visits, alltså studiebesök i Umeå på temat hållbarhet och miljöteknik.

I Kanada har man förstått att behovet av att integrera fjärrvärmeutbyggnad med stadsplanering är en av nyckelfaktorerna om man ska lyckas med ett hållbart helhetstänk. Umeå har sedan en tid utbytt erfarenheter med Kanada kring förnybar fjärrvärme.

– Här i Umeå har vi mycket att bidra med tack vare att vi tillsammans i kommunorganisationen planerat stadens tillväxt och satsat på att bygga pålitlig infrastruktur för fjärrvärme, säger Umeå Energis vd Göran Ernstson.

– Att vi på Umeå Energi satt upp ett mål att själva vara klimatneutrala 2018 och att all den el vi erbjuder redan är helt förnybar är förstås också något som vi kommer att berätta om för den kanadensiska delegationen med ambassadören Kenneth Macartney i spetsen, säger Göran Ernstson.

Umeå Energis miljöchef Henrik Bristav vill också lyfta fram den forskning kring framtidens miljöteknik som pågår på Dåvaområdet.

– Vi vill även ge den kanadensiske ambassadören en chans att se den pilotanläggning för produktion av biobränsle med hjälp av alger som finns på Dåva, säger Henrik Bristav. På Umeå Energi är vi stolta över vår satsning på förnybar energi och hållbara helhetslösningar, och intresset från omvärlden är glädjande nog mycket stort.

Vid det kanadensiska besöket på Dåva kommer även Anders Enetjärn från Enetjärn Natur att medverka och berätta om naturinventeringar.

FAKTA
Technical visits ingår som en del i att göra Umeå till ett nordligt nav för miljöteknik. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Umeå kommun, Umeå kommunföretag, Region Västerbotten, UMEVA och Umeå Energi. Kompetensspridning i Umeå AB som ägs av Umeå kommunföretag leder projektet. Algprojektet på Dåva drivs av SLU, med Umeå Energi, Umeva och Ragn-Sells som aktiva industriella partners. Delfinansiärer är bland annat Energimyndigheten och Processum.


För mer information, kontakta:

Henrik Bristav, miljöchef Umeå Energi 070-622 71 83
Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Våra cirka 58 000 kunder finns över hela landet. Umeå Energi erbjuder prisvärd, el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband och kabel-tv. Vi har ett av Europas snabbaste bredbandsnät och producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk. Umeå Energi har 300 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Verksamheten finns i fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, OHSAS 18001).

umeaenergi.se

Presskontakt

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44