Gå direkt till innehåll
Ny undersökning visar: fjärrvärme från Umeå Energi har lägre klimatpåverkan än värmepumpar

Pressmeddelande -

Ny undersökning visar: fjärrvärme från Umeå Energi har lägre klimatpåverkan än värmepumpar

Bergvärme och värmepump har sex till tio gånger högre klimatpåverkan i Umeå än fjärrvärme. Det visar en oberoende undersökning gjord av Göteborgsföretaget Profu.
– Skönt att vår uppfattning även verifieras av andra. Vi är stolta över vår fjärrvärme, som återvinner energi från vårt samhälle, säger Jan Ridfeldt, affärsområdeschef Värme, Umeå Energi.

Den 4 september presenterade det oberoende konsultföretaget Profu sin undersökning Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå där man studerat kundens val utifrån de fyra alternativen fjärrvärme, bergvärmepump, luft-/vattenvärmepump samt pelletspanna. Fokus har varit kundens kostnader och hur kundens val av uppvärmningsform påverkar utsläppen av växthusgaser.

– Resultaten är klart intressanta då jag tror det att kan vända mångas syn på uppvärmning upp och ned, säger Jan Ridfeldt.

Undersökningen visar att i Umeå belastar bergvärmen och luft-/vattenvärmepumpen klimatet sex till tio gånger mer än fjärrvärmen i villor. I flerbostadshus blir skillnaden ännu större, med upp till tolv gånger högre klimatbelastning för bergvärme och luft-/vattenvärmepump.

– Det här är fakta som jag inte tror har kommit fram till våra kunder tidigare. För oss i Umeå är det bättre med den lokalt producerade värmen. Den kommer ur det slutna kretsloppet mellan restprodukterna från skog och samhälle och Dåva kraftvärmeverk, säger Jan Ridfeldt.

– När man studerar klimatpåverkan måste man väga in allt: fastigheten och värmeproduktionen, men också elproduktionen i det Nordeuropeiska elsystemet. Efter att ha gjort det ser vi tydligt att fjärrvärme är bättre ur klimatsynpunkt än både luft-/vattenvärmepump och bergvärme, säger Mårten Haraldsson på Profu.

I undersökningen framkommer också att fjärrvärme är flerbostadskundens bästa val utifrån ekonomi. För villakundernas del är det dyrast att välja pelletspanna, men det går på ett ut ekonomiskt om man väljer fjärrvärme eller värmepump – med dagens relativt låga elpris.

– Men då är som sagt fjärrvärme bättre än värmepump för klimatet. En stor del av vår värmeproduktion sker med biobränsle, alltså förnybara bränslen, och med nya fjärrvärmekunder ökar den förnybara produktionen, säger Jan Ridfeldt.

Han fortsätter:

– Vi underhåller och bygger ständigt ut vårt fjärrvärmenät och vi vill att våra kunder ska känna sig trygga. Att ansluta sig till fjärrvärmenätet är smart och hållbart – livslängden är betydligt längre än för många andra uppvärmningsformer.

Undersökningen finns bifogad i pdf-form.

FAKTA PROFU

Profu (Projektinriktad forskning och utveckling i Göteborg AB) är ett oberoende konsultföretag som arbetar med energi-, avfalls- och miljöfrågor. Företaget bildades 1987 som ett "groddföretag" till Energiteknik på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och har fortfarande ett nära samarbete med Chalmers. Profus kunder finns framför allt bland stat och myndigheter, kommuner samt energiföretag i Sverige. Företaget har också genomfört ett antal internationella projekt för Nordiska Ministerrådet, IEA och EU.

För mer information, kontakta:

Mårten Haraldsson, konsult Profu 073-424 61 00
Jan Ridfeldt, affärsområdeschef Umeå Energi Värme 070-644 64 60
Sofia Alfredsson, kommunikatör Umeå Energi 070-633 22 13 

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Våra cirka 58 000 kunder finns över hela landet. Umeå Energi erbjuder prisvärd, el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband och kabel-tv. Vi har ett av Europas snabbaste bredbandsnät och producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk. Umeå Energi har 300 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Verksamheten finns i fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, OHSAS 18001).

umeaenergi.se

Presskontakt

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44

Relaterat material