Gå direkt till innehåll
Nya algbassänger på Dåva i Umeå invigdes av partiledare Stefan Löfven

Pressmeddelande -

Nya algbassänger på Dåva i Umeå invigdes av partiledare Stefan Löfven

Sveriges största odling av alger har blivit ännu större. På måndagen invigde Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven de nya algbassängerna som finansieras av Processum och ligger på Umeå Energis markområde på Dåva.

– Samarbete är en förutsättning för att lyckas med forskningsprojekt. Algpiloten är ett lysande exempel på när samarbete mellan samhälle, forskarvärlden och näringsliv verkligen fungerar, säger Stefan Löfven.

Vid invigningen klipptes bandet av Stefan Löfven, partiordförande i Socialdemokraterna. Han imponerades över alganläggningen, vars forskarprojekt dessutom valts ut av regeringen som ett av tretton goda exempel på svensk miljöteknik.

– Här kan spillvatten och rökgaser renas samtidigt som man producerar biomassa som kan omvandlas till bränsle åt framtidens bilar, säger Stefan Löfven.

De fyra nya algbassängerna ligger på Umeå Energis markområde på Dåva och rymmer vardera 24–40 kubikmeter spillvatten samt en laboratorieenhet med utrustning. Bassängerna kan täckas under de mörka och kalla månaderna och vara öppna under soliga och varma månader – allt för att främja algtillväxten. Fyra bassänger gör att olika alger och olika vatten kan testas samtidigt.

Uppbyggnaden av algpiloten är ett EU-projekt som finansieras av regionala Strukturfonden genom Processum.

– Algpiloten, som ingår i vår park på totalt 12 olika pilotutrustningar för bioraffinaderiprojekt i Umeå och Örnsköldsvik, har fått en optimal placering på Dåva, säger Clas Engström, vd för Processum. Vi har gått in i detta för att man kan göra mycket med skogsindustriella bruks restströmmar, det vill säga procesströmmar som i dag antingen förbränns och blir energi eller betraktas som avfall. Att odla alger från olika typer av slam- och avloppsvatten är exempelvis en mycket intressant användning.

Forskningen som sker i algpiloten leds av doktor Francesco Gentili vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå och går ut på massproduktion av alger. Algerna ger biomassa, som sedan kan användas för att framställa bland annat biodiesel. Algerna lever på näring från avloppsvatten från Öns reningsverk, koldioxid från rökgaser från Dåva 1 – och solljus.

– Algerna omvandlar oönskade ämnen till nyttigheter, berättar Francesco Gentili. Vi hoppas också kunna producera exempelvis biodiesel av den energirika algmassan.

– Algpiloten ligger helt i linje med Umeå Energis strävan att vara helt klimatneutrala år 2018. Genom att medverka till att forska fram nya biodrivmedel bidrar vi till att hushålla med jordens resurser, säger Henrik Bristav.

Här hittar du högupplösta bilder från invigningen:

http://www.umeaenergi.se/invigning-algbassang?refid=2073

För mer information, kontakta:

Francesco Gentili, forskare, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU 073-802 66 60

Clas Engström, VD Processum 070-680 80 09

Henrik Bristav, miljöchef Umeå Energi 070-622 71 83

Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Våra cirka 58 000 kunder finns över hela landet. Umeå Energi erbjuder prisvärd, el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband och kabel-tv. Vi har ett av Europas snabbaste bredbandsnät och producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk. Umeå Energi har 300 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Verksamheten finns i fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, OHSAS 18001).

Processum samlar ett kluster av företag i regionen kring frågor som rör bioraffinaderiutveckling och är därmed en viktig och sammanhållande länk i tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi. Projekt som initieras grundar sig på förnybara råvaror och Processums uppgifter är att:

  • att stödja utvecklingen av befintliga företag inom Processumsfären genom marknadsföringsaktiviteter kring klustrets samlade kompetens,
  • att stödja utvecklingen av nya processindustriorienterade verksamheter baserat på affärsidéer från intraprenörer i de existerande företagen och externa entreprenörer.
  • att stödja utvecklingen av utbildnings- och forskningsverksamhet enligt Triple-Helix modellen.

 

Presskontakt

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44