Gå direkt till innehåll
Öppning av Hållbara Ålidhem den 3 juni

Pressmeddelande -

Öppning av Hållbara Ålidhem den 3 juni

Den 3 juni klockan 18.00 öppnas mångmiljonsatsningen Hållbara Ålidhem officiellt på Matematikgränd 7–9. Det blir bland annat tal av Peter Örn, ordförande för regeringens delegation för hållbara städer, hållbarhetsvandring i stadsdelen och cykeltävling.
– Hållbara Ålidhem är ett utmärkt exempel på hur svenska bostadsområden kan arbeta för att skapa hållbara lösningar som skonar miljön på sikt, säger Peter Örn. Umeå är bland pionjärerna i Sverige, jag hoppas att de får många efterföljare.


Samlat in synpunkter
Under de senaste veckorna har Bostaden arrangerat evenemang på Ålidhem och universitetet för att samla in synpunkter för projektet Hållbara Ålidhem. Framförallt från sina 4 000 hyresgäster (varav 2 000 är studenter) på Ålidhem, men också från övriga Ålidhemsbor, näringsidkare, föreningar, politiker med flera. Öppningen den 3 juni blir något av en kulmen på denna inledande dialog.
– Vi skapar den hållbara stadsdelen Ålidhem tillsammans med hyresgästerna och kommunen, Umeå Energi, vår personal, föreningar och Umeåbor, säger Elisabeth Lind, kommunikationschef på Bostaden. Därför är det viktigt att vi får in så många synpunkter som möjligt.

Mer information än glamour
Öppningen startar klockan 18.00 den 3 juni på Matematikgränd 7-9 på Ålidhem. Efter tal av Peter Örn och ceremoni med styrelseordförandena i Bostaden, Umeå kommun och representant från Umeå Energi blir det en hållbarhetsvandring med Carl Wangel, som lett dialogen kring Hållbara Ålidhem de senaste veckorna.
– Vi visar runt och berättar hur dialogen sett ut den senaste tiden och vilka resultat den gett, säger Carl Wangel. Det blir bland annat besök i tvättstugor och olika utemiljöplatser. Överhuvudtaget präglas öppningen
mer av information än glamour.
Öppningen avslutas bland annat med en cykeltävling där ihopfällbara cyklar ingår.

Halvera energianvändningen

Hållbara Ålidhem gäller hela Ålidhem och pågår fram till slutet av 2014. Umeå kommun, Umeå Energi och Bostaden har fått 33 miljoner kronor av Delegationen för hållbara städer för projektet. Den övergripande målsättningen är att halvera energianvändningen för en stor del av Bostadens fastigheter, skapa trivsammare
och tryggare miljö och omvandla Ålidhem till den hållbara stadsdelen.
– En jättespännande satsning som kommer att ge ett lyft för miljöanpassad elproduktion, säger Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi.
– Hållbara Ålidhem ska också ses som ett led i en större satsning på att göra Umeå ännu mer slagkraftigt, säger Albert Edman, projektsamordnare för Hållbara Ålidhem på Umeå kommun. Projektet knyter an till målet att göra Umeå till ett nordligt nav för modern miljöteknik och hållbara städer samt till Umeås kulturhuvudstadssatsning.

Bildtext:
Bostaden har under maj arrangerat evenemang på Ålidhem och universitetsområdet för att samla in synpunkter för projektet Hållbara Ålidhem. En modell för insamlandet har varit så kallade ”Hållbarhetsvandringar”, där boende fått ge sina synpunkter på området, direkt på plats.
Foto: Johan Gunséus

Mer information:
Elisabeth Lind
Kommunikationschef, Bostaden
Telefon: 090-17 75 04 eller 070-242 81 42

Gun Blomquist Bergman
Kommunikationschef, Umeå Energi
Telefon: 070-642 46 33

Albert Edman
Projektsamordnare Hållbara Ålidhem, Umeå kommun
Telefon: 090-16 14 48, 070-297 18 19

 

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Presskontakt

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44

Relaterat material