Gå direkt till innehåll
Två viktiga steg mot hållbarhet: Kommunalråden tog spadtag och grön pilotanläggning invigdes

Pressmeddelande -

Två viktiga steg mot hållbarhet: Kommunalråden tog spadtag och grön pilotanläggning invigdes

I Umeå togs på torsdagen, 9 oktober, två viktiga steg mot att hitta framtidens hållbara biobränsle. Det forskningsbaserade företaget BioEndev invigde dels sin nya pilotanläggning vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Dels togs första spadtaget till den nya anläggning för demonstration och utveckling som ska byggas upp i Holmsund.

– Den 9 oktober är att minnas som en stor dag för hållbar energiteknik, säger Göran Ernstson, som är vd för Umeå Energi och styrelseordförande i BioEndev.

BioEndev är ett av de ledande företagen i världen när det gäller forskning och utveckling kring så kallad torrefiering – en teknik som bland annat gör det möjligt att förvandla biomassa till grönt kol.

Redan i dag används pilotanläggningen i Umeå av olika externa aktörer, främst inom energisektorn och anläggningen utgör ett viktigt steg i att utveckla en teknik för produktion av grönt kol. Det gröna kolet är bättre än vanliga träpellets tack vare ett högre energiinnehåll som gör att det tål längre transportavstånd. Det är dessutom lättmalt och kan användas i befintliga kolkraftverk utan ombyggnad. En annan fördel är att det gröna kolet inte tar upp fukt, vilket bland annat underlättar lagringen.

– BioEndevs teknologi ligger i framkant och nu är det dags att öka takten med både vår pilotanläggning och den större demonstrationsanläggningen, som beräknas stå klar i mitten av 2014. En fullskalig kommersiell anläggning hoppas vi kunna sälja redan under 2014. Teknologin gör det möjligt att förädla biomassa på ett helt nytt sätt. Förhoppningsvis kan det skapa nya stora affärsmöjligheter för svensk skogsindustri, säger Göran Ernstson.

Umeå Energi är en av delägarna i BioEndev och satsar också 12 av de cirka 50 miljoner som den nya utvecklingsanläggningen i Holmsund kommer att kosta. Övriga huvudfinansiärer är Energimyndigheten (27 miljoner) och SCA (5 miljoner).

– Vi ser det här engagemanget som en viktig pusselbit, bland flera andra, i Umeå Energis ständiga arbete för en mer hållbar framtid, säger Göran Ernstson.

BioEndev är ett av 21 medlemsföretag i SP Processum, som samlar ett kluster av företag inom bioraffinaderiutveckling. SP Processum är ett viktigt nav för utvecklingen av nya produkter, ur skogsråvara och skogsindustriella procesströmmar. I samband med invigningen av torrefieringspiloten firar de sitt tioårsjubileum.

– Uppskalning är branschens stora utmaning och pilotutrustningar är ett första viktigt steg mot fullskaliga kommersiella processer, säger Claes Engström, vd SP Processum.

Vid torsdagens invigningsceremoni var det kommunalråden Elvy Söderström, Örnsköldsvik, och Lennart Holmlund, Umeå, som tog det symboliska första spadtaget till den nya demonstrationsanläggningen i Holmsund.

---

FAKTA
BioEndev AB utvecklar teknik och metoder för förädling av biologisk råvara till grönt kol och drivmedel. Företaget har avknoppats från Umeå universitet och det är grundat på världsledande forskning inom termiska omvandlingsprocesser. BioEndev ägs av Umeå Energi (49 procent) och forskare vid Umeå universitet (51 procent).

Torrefiering är en metod för att rosta biomassa, exempelvis grenar och toppar liksom gallrings- och röjningsvirke som inte används för massatillverkning. Biomassan rostas vid 250–350 grader i syrefri miljö och blir ett "grönt kol". Det hela kan beskrivas som en modern mila. Resultatet är en råvara som har högre energiinnehåll och är lättare och billigare. Den går att mala till pulver som kan pressas till pellets eller briketter. Därigenom blir transporterna effektivare med lägre utsläpp och kostnader som följd. Det torrefierade materialet är dessutom vattenavvisande, så det kan förvaras öppet utomhus.


För mer information, kontakta:

Sofia Alfredsson, kommunikatör Umeå Energi, 070-633 22 13
Sören Back, kommunikationsansvarig SP Processum, 070-522 10 25. 


Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Våra cirka 58 000 kunder finns över hela landet. Umeå Energi erbjuder prisvärd, el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband och kabel-tv. Vi har ett av Europas snabbaste bredbandsnät och producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk. Umeå Energi har 300 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Verksamheten finns i fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, OHSAS 18001).

umeaenergi.se

Kontakter

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44