Gå direkt till innehåll
Umeå Energi börjar bryta torv i egen regi

Pressmeddelande -

Umeå Energi börjar bryta torv i egen regi

Under 2011 börjar Umeå Energi förbereda torvbrytning på Basarmyran utanför Fredrika och 2012 räknar bolaget med de första leveranserna. Det är ekonomiskt lönsamt, bra för anläggningarna och dessutom ett lokalproducerat bränsle.
Egen torvbrytning är också vettigt ur ett klimatperspektiv.
– Dessutom skapar det fler jobbtillfällen i regionen, vilket vi är glada att kunna bidra till, berättar Jan Ridfeldt, chef AO Värme, Umeå Energi.

Torven kommer att användas som bränsle i flera av våra anläggningar, bland annat i Dåva kraftvärmeverk, som producerar fjärrvärme och grön el till Umeå med omnejd. Umeå Energis behov av torv har sin grund i torvens särskilda egenskaper vid förbränning: den minskar risken för korrosion, den möjliggör mer grön elproduktion och den ökar möjligheten att förbränna biprodukter från skogen.

– Vi får bra kvalitet till fördelaktigt pris, och vi får ett bränsle som är lokalproducerat. Andelen torv kan på sikt utgöra cirka 10-20 procent av den totala bränslemixen till Dåva 2, som till övriga delar består av olika former av skogsbaserat biobränsle, förklarar Jan Ridfeldt.

Umeå Energi kommer under de första tre åren, 2011 inräknat, att investera ungefär 10 miljoner kronor i brytningen på Basarmyran.

– Vi vill genomföra torvbrytningen i linje med vår ambition att vara klimatneutrala 2018. Vi kommer att följa alla steg i brytningen, men också analysera konsekvensen av att inte bryta Basarmyran. Det vill säga: vad händer om vi inte har torv i vår bränslemix? berättar Jan Ridfeldt.

För mer information, kontakta:
Jan Ridfeldt, chef AO Värme, Umeå Energi 070-644 64 60
Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Våra cirka 58 000 kunder finns över hela landet. Umeå Energi erbjuder prisvärd, el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband och kabel-tv. Vi har ett av Europas snabbaste bredbandsnät och producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk. Umeå Energi har 300 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder kronor. Verksamheten finns i fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, OHSAS 18001). www.umeaenergi.se

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats