Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeå Energi deltar i hearing om Norrbotniabanan

Umeå Energi medverkar på onsdag (22 april) vid en hearing om Norrbotnia-banan i Riksdagshuset
– Det är dags att gå från ord till handling. Norrland, Sverige och Europa behöver Norrbotniabanan, säger Mikael Berglund, styrelseordförande för Umeå Energi.

Hearingen är ett tvärpolitiskt arrangemang – samtliga riksdagsledamöter från Norr- och Västerbotten står bakom. Avsikten är att få en ordentlig genomlysning av det hittills endast delvis utredda järnvägsprojektet som de senaste åren legat i malpåse.
Mikael Berglund, Umeå Energi:
– Norrbotniabanan är den felande länken i ett sammanhållet transportsystem, från norra Skandinavien ner till kontinenten. Därför är den är viktig, inte bara för näringslivet här i norr utan även för stora delar av Europa.
– Vi sitter på en betydande del av Europas naturresurser i form av malm, metaller och trävaror, men också många högförädlade industriprodukter, säger Mikael Berglund.

Umeå Energi representeras vid hearingen, förutom av styrelseordförande Mikael Berglund, även av företagets informationschef Gun Blomquist Bergman.
– Man kan också se Norrbotniabanan som ett klimatprojekt, säger hon. Stora mängder gods skulle kunna lyftas över från landsväg till järnväg, vilket förstås minskar koldioxidutsläppen.
– Här är Umeå Energi ett bra exempel. Många kommuner och företag i Norrland som idag kör avfalls- och biobränslen med lastbil till våra produktionsanläggningar, skulle föredra järnväg istället. Det är dels ett billigare transportsätt, dels bättre för klimatet. Även vägtrafikmiljön längs Norrlandskusten skulle bli en vinnare, säger Gun Blomquist Bergman.

Vid onsdagens hearing om Norrbotniabanan i Riksdagshuset medverkar bl a representanter för Näringsdepartementet, Banverket, Norrbotniabanan AB och Företagarna. Dessutom riksdagsledamöter och ledande personer inom norrländskt näringsliv.
Umeå Energi har tidigare vid ett flertal tillfällen tagit upp Norrbotniabanan-frågan med politiker, bl a näringsminister Maud Olofsson, och även argumenterat för banans tillkomst i debattartiklar.

För mer information, kontakta:
Mikael Berglund, styrelseordförande Umeå Energi, 070-559 71 84
Gun Blomquist Bergman, informationschef Umeå Energi, 070-642 46 33

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Kontakter

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44