Gå direkt till innehåll
Umeå Energi får böta 55 000 kronor

Pressmeddelande -

Umeå Energi får böta 55 000 kronor

Umeå Energi fälls för brott mot miljöbalken och får böta 55 000 kronor.

Det var 10 juni 2008, när en cistern på Dåva skulle fyllas med bränsle, som en ventil inte höll tätt och cirka 100 liter olja (Eo1) läckte ut.

– Vi ser allvarligt på incidenten och har kompletterat oljecisternen med ytterligare en ventil och därmed åtgärdat bristerna, förklarar Jan Ridfeldt, chef AO Värme, Umeå Energi.

Under dagen i dag har Umeå Energi delgivits domen för oljeutsläppet som inträffade 2008. Där framkommer att Umeå Energi fälls för själva utsläppet, men att allt övrigt – rapportering och sanering – har skötts korrekt och lagenligt.

– Läckaget stoppades omedelbart och Umeå Energi rapporterade själva, i enlighet med våra rutiner, på en gång till Länsstyrelsen, som i sin tur tog ärendet vidare till åklagare, berättar Jan Ridfeldt.

Saneringsarbetet sköttes i samarbete med Ragnsells och innebar att nästan åtta ton jord, motsvarande cirka fem kubikmeter, sanerades efter utsläppet. Orsaken till läckaget var att cisternens påfyllningslock inte höll tätt.

– För att förebygga eventuella läckage har vi monterat in en avstängningsventil innanför påfyllningslocket, som stängs efter påfyllning, berättar Jan Ridfeldt.

Umeå Energis miljöchef, Henrik Bristav, ser framåt.

– I koncernen som helhet arbetar vi hela tiden förebyggande med rutiner för att sådant här, och liknande, inte ska kunna hända igen.

 

För mer information, kontakta:

Jan Ridfeldt, chef AO Värme, Umeå Energi 070-644 64 60

Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Våra cirka 58 000 kunder finns över hela landet. Umeå Energi erbjuder prisvärd, el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband och kabel-tv. Vi har Europas snabbaste bredbandsnät och producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk. Umeå Energi har 300 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder kronor. Verksamheten finns i fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, OHSAS 18001).

www.umeaenergi.se

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats