Gå direkt till innehåll
Umeå Energi får bygga Dåva-Holmsundsledning

Pressmeddelande -

Umeå Energi får bygga Dåva-Holmsundsledning

Nu har regeringen gett klartecken för högspänningsledningen mellan Dåva och Holmsund. Det var år 2000 som Umeå Energi påbörjade en utredning inför ledningsbygget, men då två markägare överklagade beslutet att bygga luftledning på en del av sträckan, inleddes en långvarig process som nu avslutats i och med regeringens beslut att inte bevilja markägarna prövningsrätt.

– Det känns väldigt bra att äntligen få komma igång med det här projektet, säger Göran Ernstson, vd på Umeå Energi. Kraftledningen är viktig för att förbättra leveranssäkerheten till stora områden och det är särskilt viktigt nu, när energibolagen kommer att bestraffas för driftstörningar på mer än 24 timmar.

De områden som kommer att gagnas av den nya 145 kV-ledningen är Holmsund, Mariehem, Dåva, Sävar, Anumark, Ersboda, Robertsfors, Tomtebo och SCA Packaging i Obbola. Även fjärrvärmens leveranssäkerhet ökas i och med att ledningen säkrar upp elförsörjningen till Dåva kraftvärmeverk. Om den nuvarande ledningen Ersboda–Dåva–Sävar drabbas av störningar, kommer den nya ledningen att se till att kraftvärmeverkets drift kan fortgå med bibehållen effekt.

Dåva-Holmsundsledningen är den sista länken i en yttre ring runt Umeå och blir cirka 20 kilometer lång. Sex kilometer kommer att vara nedgrävd kabel och resterande 14 luftledning. Tvisten med markägarna har gällt just luftledningen, då de ansett att den skulle utgöra ett störande inslag i området. Skogsvårdsstyrelsen har dock inte haft några invändningar och nu ger alltså även regeringen Umeå Energi rätt att bygga som planerat.

– Luftledningen kommer att ge minst lika säkra leveranser som kabel, till ett väsentligt lägre pris, säger Staffan Söderlund, planeringsingenjör på Umeå Energi. Den här sortens luftledning är trädsäker i och med att den är mycket stabil och omgärdas av en bred, röjd gata. Det är också mycket enklare att felsöka på en luftledning än kabel, något som inte är oväsentligt på en sådan här lång ledning.

Högspänningsledningen mellan Dåva och Holmsund innebär en investering på 30 miljoner kronor för Umeå Energi. Bygget påbörjas tidigast vintern 2012.

För mer information, kontakta:
Göran Ernstson, vd och koncernchef Umeå Energi 070-650 13 97
Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi 070-642 46 33


Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Våra cirka 58 000 kunder finns över hela landet. Umeå Energi erbjuder prisvärd, el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband och kabel-tv. Vi har ett av Europas snabbaste bredbandsnät och producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk. Umeå Energi har 300 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Verksamheten finns i fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, OHSAS 18001). www.umeaenergi.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt 090-16 00 20