Gå direkt till innehåll
Umeå Energi ger dig miljökoll med ny miljöportal

Pressmeddelande -

Umeå Energi ger dig miljökoll med ny miljöportal

Nu lanseras "Umeå. Mer miljö." − en miljöportal där du kan testa och jämföra din miljöpåverkan och få tips och råd för att leva mer miljövänligt.

Portalen lyfter också fram miljökompetens i Umeå, till nytta för invånare och företag.

På den nya miljöportalen www.umeamermiljo.se kan du som besökare testa och jämföra din miljöpåverkan med medelsvensken och en beräknad nivå för hållbar utveckling. Med interaktiva verktyg, enkla vardagstips och miljönyheter kan du få bättre koll på din klimatpåverkan och leva miljövänligare.
− "Umeå. Mer miljö." gör det enklare att göra medvetna, hållbara val och minska sin egen miljöpåverkan. Man kan bland annat räkna ut sin egen klimatpåverkan, se hur mycket man själv sparar genom att välja cykeln istället för bilen, ställa frågor till miljöexperter, få miljövänliga tips och följa kommunernas miljöarbete, säger Johan Sandström, projektledare, Umeå kommun.
Umeåregionens kommuner och Umeås kommunala bolag, Umeå Energi, Bostaden, Umeva och UPAB, som alla står bakom "Umeå. Mer miljö.", tar med detta ett samlat grepp och skapar en gemensam plats för allt som handlar om miljö och klimat i regionen.
− "Umeå. Mer miljö." har ett regionalt perspektiv, den vänder sig till invånare i Umeåregionen och alla som bor här ska känna igen sig, säger Johan Sandström.

Verktygen på "Umeå. Mer miljö." är:

Klimatkonto: Med uppgifter om boende, mat, resor och övrig konsumtion kan du räkna ut din egen klimatpåverkan. Du får snabbt en indikation på hur du ligger till jämfört med medelsvensken och en beräknad hållbar nivå för påverkan. Du kan också hitta mer information om och tips på hur du kan minska dina utsläpp och vilken påverkan olika styrmedel har på samhällets utsläpp av växthusgaser.
Avfallssorteringsguide: Ta hjälp av en återvinningsdatabas för att söka produkter och få information om hur du sorterar och återvinner dessa på rätt sätt.
Miljökarta: Med en sökbar karta kan du bland annat hitta närmaste återvinningscentral, second handbutik med mera.
Visualisering av luftkvalitet: Mätningar av luftkvalitet sker kontinuerligt timme för timme på olika mätpunkter i Umeå centrum. Resultaten presenteras på ett lättbegripligt sätt med symboler och diagram där du snabbt ser hur luftkvaliteten är just nu.
Reserobot: På ett smart och enkelt sätt kan du söka till exempel tidtabeller för olika ressätt mellan orter i Umeåregionen.
Kalendarium: Följ och delta i evenemang och händelser kopplade till miljö och klimat i regionen.

Miljöportalen är placerad under Umeås samhällsportal "Umeå. Vill mer." på www.umea.se och det är ett naturligt och medvetet val, menar Anna Olofsson, marknadschef i Umeå kommun:
− Vi vill också lyfta fram den omfattande miljökompetens som finns i Umeå och bidra till att hitta hållbara lösningar på dagens och morgondagens miljöproblem. Det är till nytta för miljön, men också för invånare och företag, säger hon.
"Umeå. Mer miljö." visas också upp på Debattscen Umeå på Strömpilen, lördag 17 april klockan 12 till 14. Med tema klimat, miljö och hälsa möter forskare politiker och publik för att diskutera utmaningar inom hållbar utveckling och hur de påverkar vår vardag nu och i framtiden. I samband med det visas också laddhybrider (elbilar) upp, miljövänliga fordon som flera av Umeås kommunala bolag använder. Besökare kan också ta ställning för miljö och klimat genom att bestämma ett eget personligt miljömål som sedan publiceras på "Umeå. Mer miljö.".

Debattscen Umeå är ett samarrangemang mellan Umeå universitet, Vetenskapsrådet, Vetenskapsfestivalen i Göteborg, Strömpilen och Umeå kommun.

Läs mer om evenemanget Debattscen Umeå http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/artiklarbyggabo/debattscenomklimatmiljoochhalsa.5.6d96946b127b1c6010c800010978.html


Mer information kontakta:

Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef, Umeå Energi
090-16 00 59, 070-642 46 33

Johan Sandström, projektledare, Umeå mer miljö, Umeå kommun
090-16 16 65, 070-254 45 78

Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun
090-16 32 14, 070-652 06 56

Elisabeth Lind, kommunikations- och marknadschef, AB Bostaden
090-17 75 04, 070-242 81 42

Simone Andersson, informatör Umeva
090-16 13 83

Håkan Gustafsson, vd, UPAB
090-16 15 62

Albert Edman, Umeåregionen
090-16 14 48, 070-297 18 19

Håkan Göransson, vik. Pressinformatör, Informationsenheten, Umeå kommun
090-16 12 46, 070-248 16 12

 

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Vi är verksamma inom fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Vi erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el, bredband och kabel-tv. Vi producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i hela landet. Vi hjälper också våra kunder med energianalyser och energispartips. Koncernen har 284 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder kronor. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, AFS 2001:1).

www.umeaenergi.se

Presskontakt

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44