Gå direkt till innehåll
Umeå Energi har beviljats bidrag för fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden

Pressmeddelande -

Umeå Energi har beviljats bidrag för fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden

Som en del i satsningen på att uppnå målen i den nationella bredbandsstrategin satsar regeringen 3,25 miljarder för att bygga ut bredband på landsbygden. Tillväxtverkets regionala strukturfondsprogram i samverkan med Jordbruksfonden satsar ytterligare 600 miljoner för stöd till ortsammanbindande nät. Umeå Energi har beviljats finansiering med 32,5 miljoner för att under en period på 4 år bygga ut bredbandsnätet på landsbygden i kommunen.

I Bredbandsstrategi för Sverige fastställs att nio av tio av landets hushåll skall ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Umeå Kommuns bredbandsmål är att 95 % av samtliga hushåll i kommunen skall ha tillgång till 100 Mbit/s samt att 40 % av hushållen skall ha tillgång till minst 200 Mbit/s redan år 2018. Idag har ca 84 % av hushållen tillgång till 100 Mbit/s.

– Lika tillgång till snabbt och stabilt bredband är en demokratifråga. Idag sker mycket av kontakten med myndigheter digitalt vilket förutsätter att alla har bra bredbandsaccess. Tillgången till bredband i en region avgör också förutsättningar för näringsliv och i förlängningen tillväxt. Det känns därför väldigt bra att vi nu kan fortsätta utbyggnaden av bredband i snabb takt, säger Mats Berggren VD Umeå Energi Bredband.

På Umeå Energis hemsida finns information om hur man anmäler intresse för fiberanslutning till sin fastighet. Man kan också områdesvis följa projektets utveckling.

– Vi samlar in intresseanmälningar, hanterar all administration och kommunikation med fastighetsägare och företag i områdena. Vi skaffar sen alla tillstånd som behövs för att genomföra projektet, fortsätter Berggren.

Prioriterade bidragsområden är: Täftefjärden, Holmön, Skeppsvik/Ostnäs, Djupsundsviken/Åsen, Tuvan, Obbolaön södra sidan, Själafjärden, Revet/Knivingen/Tavlefjärden, Ljumviken/Djupsundsviken, Lövholmen/Mölle, Anumark, Piparböle, Norrbyn/Västamarken, Norrbyskär och Norrmjöle.

Läs mer om bredbandsutbyggnaden på: http://www.umeaenergi.se/bredband/landsbyggdsprogrammet-bredband

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är ett energi- och kommunikationsföretag som tillhandahåller framtidssäkrade nät för el och bredband, helt förnyelsebar el från sol, vind och norrländskt vatten samt driftsäker och bekväm värme och kyla. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vår största marknad finns i Umeå men vi har också ett stort antal kunder och samarbetspartners i övriga landet. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 370 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

umeaenergi.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt 090-16 00 20

Relaterat innehåll