Gå direkt till innehåll
Umeå Energi inventerar biobränsle med flygplan

Pressmeddelande -

Umeå Energi inventerar biobränsle med flygplan

Umeå Energi inventerar numera sitt lager av biobränsle på ett smidigt sätt – med hjälp av ett radiostyrt flygplan.

– Nytt, smart och mer exakt, säger Lars Wikman på Umeå Energi.

Hur mycket högarna med biobränsle är värda är en återkommande fråga vid årsbokslutet för Umeå Energi, liksom för alla andra bolag som hanterar biobränsle. Tidigare mätmetoder har varit ganska osäkra, men nu har Umeå Energi satsat på en metod som ger betydligt säkrare besked – flyginventering.

För att genomföra den nya mätningen krävs ett litet radiostyrt flygplan med kamera, en GPS-utrustning för exakta mätpunkter samt ett datorprogram där alla parametrar bearbetas. Planets rutt styrs automatiskt av datorn. Kameran i planet tar 250–300 bilder per flygning och vid varje exponering registreras planets läge och vinkel i förhållande till mätobjektet. Bilder och mätvärden bearbetas i ett datorprogram och en 3D-modell av högen skapas. Utifrån detta får man fram volymen på högen, och energivärdet samt det ekonomiska värdet på biobränslet kan räknas fram.

– Metoden är tillförlitlig, speciellt då det gäller stora och komplext formade bränslehögar. Jämfört med tidigare metoder kan det handla om skillnader på miljonbelopp vid inventering, säger Lars Wikman, bränslechef på Umeå Energi.

Umeå Energi omvandlar biobränsle och avfall till fjärrvärme och el i anläggningarna Dåva 1 och Dåva 2. Användandet av biobränsle är en viktig faktor för koncernen för att nå det ambitiösa målet att vara helt klimatneutrala år 2018, och användningen ökar, vilket gör behovet av ett säkert mätsystem allt större. Att ha god koll på lagret av biobränsle förbättrar planeringen av bränslemixen i koncernens anläggningar, men underlättar även relationen med leverantörerna, eftersom biobränslet tappar i energivärde ju längre det lagras. Dessutom är självklart det ekonomiska värdet på lagret en viktig post i bokslutet samt en nödvändig uppgift för revisorerna.

– Vi är Umeåbornas eget energibolag och arbetar ständigt för att förbättra och effektivisera vår verksamhet. Att enklare kunna mäta volymerna av biobränslet är ett led i det arbetet, säger Lars Wikman.

För mer information, kontakta:

Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Lars Wikman, bränslechef Umeå Energi 070-285 61 06

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Våra cirka 58 000 kunder finns över hela landet. Umeå Energi erbjuder prisvärd, el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband och kabel-tv. Vi har ett av Europas snabbaste bredbandsnät och producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk. Umeå Energi har 300 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Verksamheten finns i fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, OHSAS 18001).

Presskontakt

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44

Relaterat material