Gå direkt till innehåll
Umeå Energi investerar i näten när Umeå expanderar

Pressmeddelande -

Umeå Energi investerar i näten när Umeå expanderar

Då Umeå expanderar och byggs om passar Umeå Energi på att både uppgradera sina nät och bygga nya.

– Vi investerar stora summor i näten, vilket gynnar Umeåborna, säger Ann-Kristin Taflin Wretell på Umeå Energi.

 

I sommar arbetar Umeå Energi på en mängd platser i Umeå med att förbättra sina nät samt bygga nytt. Ett stort jobb för affärsområde Elnät är att bygga ny vägbelysning när Kolbäcksleden förvandlas till E4. Dessutom arbetar man på Strandgatan där kommunen bland annat påbörjar arbetet med det nya kulturhuset, vid Designhögskolan Öst på stan och vid Umevas reningsverk på Ön. Därtill förbättras elnäten i Hissjö, Bullmark, Mickelsträsk, Långviksvallen och Norrmjöle, för att nämna några platser.

– Vi har också en hel del jobb ute i olika sommarstugeområden, till exempel Obbola, Skeppsvik och Norrmjöle. Vi är ett av de energibolag i Sverige som satsar mest tid och resurser på förbättringar i våra nät. Och det märks! Vi har väldigt få avbrott och våra kunder är nöjda, säger Ann-Kristin Taflin Wretell, avdelningschef på affärsområde Elnät.

För affärsområde Värmes del bjuder sommaren på förnyelseprojekt och omläggningar på bland annat Haga, Västerslätt, Sandåkern, Kolbäcksvägen, Berghem och Carlshem. Dessutom blir det nyanslutningar på exempelvis Konstnärligt campus.

– Fjärrvärme är ett bra alternativ, både för miljön och ur kostnadssynpunkt för kunden. Vi är glada över att så många fortsätter att välja fjärrvärme, säger Jan Ridfeldt, affärsområdeschef Värme.

På UmeNet arbetar man hårt med nyanslutningar, bland annat i Umeås nybyggnadsområden, vilket i dagsläget innebär Umedalen, Tavleliden och Täfteå. Utöver de rena nybyggnadsområdena förtätas ständigt UmeNets nät utifrån kundernas efterfrågan. Hittills under 2011 har UmeNet gjort drygt 160 nya fiberanslutningar samt aktiverat ett stort antal vilande anslutningar med både bredband och kabel-tv.

– Vår förhoppning är att få fortsätta i samma takt resten av året, säger Patrik Näslund, projektchef på UmeNet.

I sommar passar också UmeNet på att komplettera med ledningar och kanalisation längs Backenvägen då kommunen bygger om vägen. Likadant gör man vid järnvägsstationen när kommunen förbereder det nya resecentrumet.

– Dessutom fortsätter vi att bygga ut till kunder i Karlsborg och Brännölandet utanför Holmsund, säger Patrik Näslund.

 
För mer information, kontakta:

Ann-Kristin Taflin Wretell, avdelningschef Umeå Energi Elnät 070-661 81 89 

Jan Ridfeldt, affärsområdeschef Umeå Energi Värme 070-644 64 60

Patrik Näslund, projektchef Umeå Energi UmeNet 070-345 12 19

Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Våra cirka 58 000 kunder finns över hela landet. Umeå Energi erbjuder prisvärd, el, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband och kabel-tv. Vi har ett av Europas snabbaste bredbandsnät och producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk. Umeå Energi har 300 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Verksamheten finns i fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, OHSAS 18001).

Presskontakt

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44

Relaterat material