Gå direkt till innehåll
Umeå Energi klimatkompenserar sina resor

Pressmeddelande -

Umeå Energi klimatkompenserar sina resor

Från och med 2011 klimatkompenserar Umeå Energi för sina tjänsteresor med flyg och egna fordon.
– Vi strävar efter att bli helt klimatneutrala till år 2018. Det här är ett led i det arbetet, förklarar Henrik Bristav, miljöchef på Umeå Energi.

Umeå Energi fortsätter att satsa på förnybara produktionssätt, som biokraftvärme, vindkraft och andra alternativa energikällor, samtidigt som koncernens medarbetare försöker minska sin klimatpåverkan. Slutmålet är att år 2018 kunna erbjuda Umeå Energis kunder 100 procent klimatneutrala produkter.

Klimatkompenseringen är en pusselbit bland många på vägen dit.

– Kompenseringen sker i avvaktan på att alternativa bränslen ska komma fram. På sikt räknar vi med att varje transportslag ska bära sina egna miljökostnader. Fram till dess klimatkompenserar vi, säger miljöchef Henrik Bristav.

Umeå Energi har sedan en tid tillbaka en resepolicy som innebär att alla resor ska ifrågasättas och i möjligaste mån ersättas av telefonmöten eller videokonferenser. För kortare inrikesresor ska anställda i första hand välja tåg. Vid bilinköp väljs miljöbilar, om det finns möjlighet.

– Trots att vi använder telefon- och videokonferens är Umeå Energi en reseintensiv organisation. En hel del möten kräver helt enkelt vår närvaro. Vår möjlighet att påverka branschen i hållbar riktning minskar om vi inte deltar i dessa, förklarar Göran Ernstson, vd och koncernchef.

Umeå Energi klimatkompenserar genom att köpa certifierade utsläppsreduktionsenheter från Kyoto-protokollets projektbaserade mekanismer (så kallade CDM-projekt). Läs mer om hur det fungerar här:

http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Klimatkompensation/

 

För mer information, kontakta:

Henrik Bristav, miljöchef Umeå Energi 070-622 71 83

Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats