Gå direkt till innehåll
Umeå Energi mäter energin på Ålidhem

Pressmeddelande -

Umeå Energi mäter energin på Ålidhem

Nu ska Umeå Energi mäta energianvändningen på Ålidhem.
– Vi vill försäkra oss om att projektet Hållbara Ålidhem kan åstadkomma det som utlovats, säger Jörgen Carlsson, projektledare på Umeå Energi.

Under hösten ska energianvändningen på Ålidhem utvärderas inom ramen för projektet Hållbara Ålidhem, där delar av stadsdelen ska byggas om för att bli tryggare, trivsammare och energisnålare. Umeå Energi har installerat mätutrustning i två identiska hus – ett av dem ska byggas om för att kraftigt reducera användningen av energi och det andra ska fungera som referenshus.

– Vår mätning är viktig. Den visar vilka effekter man får av de energisparande åtgärderna. På så vis ser vi om projektet kan åstadkomma det som utlovats, säger Jörgen Carlsson, Umeå Energis projektledare för Hållbara Ålidhem.

Han leder utvärderingen tillsammans med Bostaden och Staffan Andersson på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Bland annat ska man mäta inomhus- och utomhustemperaturer och mängden varmvatten, hushållsel och fastighetsel som förbrukas i fastigheterna. Därtill kontrolleras den värme som tillförs radiatorsystemet och förvärmningen som sker av tilluften innan den släpps in i lägenheterna.

– Innan alla byggnader inom projektet byggs om vill man veta vilket resultat man kan förvänta sig, säger Jörgen Carlsson.

Totalt omfattas Hållbara Ålidhem av cirka 500 lägenheter, varav 130 är nybyggnationer. Inom projektet samarbetar Umeå Energi, Bostaden och Umeå kommun. Utvärderingen av energianvändningen ska vara klar under våren 2011.
Arbetet med Hållbara Ålidhem drar igång på allvar under hösten. I september sätts spaden i backen för att bygga upp de hus på Geografigränd som brann ned på juldagen 2008. Samtidigt arbetar Umeå Energi med att bland annat testa ut en lämplig solcellsanläggning som ska installeras i de nya och ombyggda fastigheterna på Ålidhem.

– Det är ett häftigt projekt där olika intressenter gått samman, säger Jörgen Carlsson. Vårt arbete kommer att ge ett lyft för miljöanpassad elproduktion, som till exempel solcells- och vindkraftsel.

För mer information, kontakta:

Jörgen Carlsson, projektledare för Hållbara Ålidhem på Umeå Energi 070-348 48 65

Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Vi är verksamma inom fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Vi erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el, bredband och kabel-tv. Vi producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i hela landet. Vi hjälper också våra kunder med energianalyser och energispartips. Koncernen har 300 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder kronor. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, OHSAS 18001).

www.umeaenergi.se

Presskontakt

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44