Gå direkt till innehåll
Umeå Energi med och utvecklar hållbar stadsdel

Pressmeddelande -

Umeå Energi med och utvecklar hållbar stadsdel

I dag kom beskedet att regeringen, via Delegationen för hållbara städer, beviljat pengar till projektet Ålidhem – den hållbara kulturstadsdelen. Beslutet innebär att Umeå kommun, Umeå Energi och Bostaden får 33 miljoner kronor, pengar som bland annat ska finansiera lågenergihus med innovativ teknik i fastigheterna, solceller, och lokalt placerade små vindkraftverk.

– Vi ser detta som en möjlighet att demonstrera framtidens teknik och vara med och skapa långsiktigt hållbara förhållanden, säger Göran Ernstson, vd och koncernchef, Umeå Energi.


Bakgrunden till projektet Ålidhem – den hållbara kulturstadsdelen, är en vision om att göra Umeå till ett nordligt nav för modern miljöteknik. Som ett led i detta satsar Umeå kommun, Bostaden och Umeå Energi, i samverkan med det övriga näringslivet, på att bygga en ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbar stad. Ny teknik, till exempel i form av informationssystem och mätningar i fastigheterna, fjärrvärmedrivna vitvaror, energieffektiv LED-belysning och solceller blir viktiga när miljonprogramstadsdelen Ålidhem successivt får en ny profil.  

En vinterträdgård byggs för gemensamma mötesplatser och nya möjligheter till rekreation året runt.
– Vårt långsiktiga mål är att göra Umeå till ett nordligt nav för modern byggteknik och hållbara städer. Genom att våga satsa offensivt på ny miljöteknik bidrar vi till att skapa en efterfrågan. Det är en viktig roll för kommunen och de kommunala bolagen att visa vägen, att våga ta tillvara de möjligheter som finns, säger Åsa Ögren (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Ett av de större framtidsprojekten är Ålidhem, en stadsdel som växte fram mellan 1966 och 1973 som en del i miljonprogrammet. Ålidhem är, trots sin popularitet bland de drygt 6 000 invånarna, en stadsdel som präglas av sin tid, en era då miljöinnovationer och kretsloppstänkande stod längre ner på agendan än vad som är fallet i dag.

Det kommunala bostadsbolaget Bostaden är den dominerande fastighetsägaren på Ålidhem. När bolaget nu bygger nytt, och bygger om, på de populära adresserna Geografigränd och Matematikgränd är ledorden livscykel, energiförbrukning och utemiljö. Men visionen om ett grönare Ålidhem ställer också krav på alla inblandade.

– Vi lever i en ny tid och för oss är det viktigt att ta sig an de nya utmaningar som följer med miljöfrågorna. Samtidigt är vi medvetna om att detta kan ta tid. Förändringen innebär att vi alla som är inblandade; byggherrar såväl som leverantörer och konstruktörer behöver lära oss hur vi kan bygga med en bättre helhetssyn. Därför är ett stöd som detta oerhört viktigt för att vi ska kunna ta större steg än vi annars hade kunnat göra, säger AnnSofi Tapani, vd för det kommunala bostadsbolaget Bostaden.

De kommunala bolagen Bostaden och Umeå Energi, har därför ingått ett klimatpartnerskap. Satsningen på Ålidhem omfattar cirka 500 lägenheter, 130 av dem är nybyggnationer.

Göran Ernstson är vd för Umeå Energi:
– Vindkraft ska stå för elförsörjning och komplettera solcellerna, vi vill också minska elanvändningen genom att använda fjärrvärme där man kan ersätta el, till exempel för tvättmaskiner. Vi ser detta som en möjlighet att demonstrera framtidens teknik och vara med och skapa långsiktigt hållbara förhållanden tillsammans med kunderna, Bostaden och kommunen.

Utvecklingen av Ålidhem anknyter till Umeås kulturhuvudstadssatsning. Inom ramen för projektet använder kommunen, de kommunala bolagen och näringslivet, den kollektiva förmågan, kreativiteten och uppfinningsrikedomen för större syften och för att påverka konsumtions- och beteendemönster. Redan i dag har Ålidhem en viktig roll i och med att Designhögskolan, Konsthögskolan och Arkitekthögskolan använder Ålidhem som testplats för nya projekt.

För mer information kontakta:
Göran Ernstson
vd Umeå Energi
070-650 13 97
goran.ernstson@umeaenergi.se

Åsa Ögren (S)
Byggnadsnämndens ordförande
070-326 70 26
asa.ogren@umea.se

Ann-Sofi Tapani
vd Bostaden
070-582 72 02
ann-sofi.tapani@bostaden.se

Albert Edman
Projektledare Hållbara Umeåregionen
090-16 14 48
070-297 18 19
albert.edman@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Vi är verksamma inom fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, vind och vatten. Vi erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el, bredband och kabel-tv. Vi producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i hela landet. Vi hjälper också våra kunder med energianalyser och energispartips. Koncernen har 280 medarbetare och omsätter 1,5 miljarder kronor. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, AFS 2001:1).
www.umeaenergi.se

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats