Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeå Energi säkerställer samhällskritiska leveranser

Umeå Energi har som leverantör av de samhällskritiska funktionerna elnät, värme och bredband ett långt gående ansvar att säkerställa fortsatt leverans av dessa. Umeå Energis ledning har därför beslutat att aktivt minska risken för att medarbetare som är kritiska för leveranserna smittas av Covid-19.
- Vi behöver hantera den överhängande risken att hela personalgrupper blir sjuka samtidigt vilket skulle kunna påverka Umeå Energis förmåga att upprätthålla samhällsviktiga leveranser, säger Johanna Mattsson, Pressansvarig Umeå Energi.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att det i Sverige nu finns konstaterad samhällsspridning av Covid-19 har beslut fattats att aktivt agera för att skydda leveranskritiska grupper i organisationen genom att minska smittspridning. Beslutet innebär att så många medarbetare som möjligt jobbar hemifrån. Medarbetare som fortsatt jobbar på arbetsplatsen omfattas av åtgärder för att minska smittspridning genom till exempel fysisk separation av grupper och kritiska resurser.

-Vi har som samhällskritisk verksamhet generellt en god beredskap för att hantera exceptionella situationer. Det har vi stor nytta av i det läge som nu har uppstått, även om situationen som sådan med utbredd spridning av en samhällsfarlig sjukdom är ny. Det är viktig för oss att se till alla medarbetares bästa och samtidigt säkra våra basleveranser därav beslutet, fortsätter Mattsson.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats