Gå direkt till innehåll
Umeå fördjupar samarbetet med Kina

Pressmeddelande -

Umeå fördjupar samarbetet med Kina

Umeå fördjupar samarbetet med de kinesiska samarbetsorterna Xian och Qufo. Delar av kommunledningen, under ledning av kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark (S), har precis kommit hem efter en vistelse i Kina och denna vecka gästas Umeå av en delegation från Qufo.

Delegationen från Umeå, där också bland andra Göran Ernstson VD Umeå Energi (bilden) och Tomas Blomqvist VD UMEVA ingick, har kommit tillbaka till Umeå efter en vistelse i Xian och Qufo. Tisdag kväll till och med torsdag förmiddag denna vecka gästas Umeå av ledningen för den kinesiska staden Qufo.

Umeå har tre motiv med Kinasamarbetet: att skapa ett kulturutbyte med koppling till Umeås Kulturhuvudstadsår, att medverka till utveckling av demokratin i Kina, och att medverka till export av miljöteknik.

Det första målet, kulturellt samarbete, kopplas i första hand samman med Qufo, en stad som av den kinesiska staten fått en framskjuten roll som kulturstad.

Det tredje målet var huvudfokus för denna resa, där de kommunala bolagen UMEVA och Umeå Energi tagit på sig en aktiv roll för att främja exporten av svensk miljöteknik.  

– Samarbetet har breddats och fördjupats och det finns väldigt många lärdomar att dra. Jag upplever starkt att kunskap från Umeå kan bidra till utveckling, men också att samarbetet ger oss nya insikter hur man pedagogiskt angriper problem inom bland annat miljöteknik, säger kommunalråd Marie-Louise Rönnmark (S)

Sopsortering och avfallsförbränning intresserar kineserna, och de har därför knutit fler kontakter inom de kommunala bolagen UMEVA och Umeå Energi. För Umeås del är processen inriktad på att få lära sig nya problem och hur andra system fungerar och i och med det förbättra sitt eget system.

– Det är inspirerande att vi med vår erfarenhet av avfallsförbränning på Dåva i Umeå kan hjälpa Xian att minska sin kolanvändning. Samarbetet visar hur vi kan dra nytta av varandras kunskaper för att minska den globala klimatpåverkan, säger Göran Ernstson, vd och koncernchef, Umeå Energi.

– Vi har fått ytterligare insyn i att det finns ett stort behov av att få ta del av vårt kunnande i kommunal miljöteknik. Nästa steg är ett gemensamt miljöteknikprojekt, säger Toma Blomqvist, VD UMEVA AB.

Samarbetet tar nu ytterligare ett steg mot en fördjupning i och med att Umeå kommun söker extern finansiering hos ICLD; Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Om miljöteknikprojektet blir beviljat innebär det att projektet är till 100 procent finansierat av andra aktörer än kommunen och de kommunala bolagen.

För mer information kontakta:
Marie-Louise Rönnmark
Kommunalråd (s)
Umeå kommun
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Göran Ernstson, vd och koncernchef Umeå Energi, 070-650 13 97
goran.ernstson@umeaenergi.se

Tomas Blomqvist, vd UMEVA, 070-518 27 47
tomas.blomqvist@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Vi är verksamma inom fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, vind och vatten. Vi erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el, bredband och kabel-tv. Vi producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i hela landet. Vi hjälper också våra kunder med energianalyser och energispartips. Koncernen har 280 medarbetare och omsätter 1,5 miljarder kronor. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, AFS 2001:1).

Presskontakt

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44

Relaterat material