Gå direkt till innehåll
Underskatta inte bioenergins betydelse

Pressmeddelande -

Underskatta inte bioenergins betydelse

Bioenergin är mycket viktigare för vår svenska energiförsörjning än de flesta tror, det visar en aktuell Sifoundersökning.
– Nu är det dags att vakna och inse hur bra den förnybara bioenergin är, och att vi ska vara stolta över att vi i Umeå ligger i världstoppen inom detta område.
Det skriver affärsområdeschef Jan Ridfeldt och kommunikationschef Gun Blomquist Bergman, båda vid Umeå Energi.

BIOENERGI ÄR energi som kommer från biobränslen, alltså bränsle av biologiskt material. Det kan vara ved och flis, energigrödor från åkern eller organiskt avfall från hushåll och industrier. Biobränslen ger, precis som exempelvis sol, vind och vatten, förnybar energi.

Det handlar med andra ord om en alldeles utmärkt energiform som kan hjälpa oss att långsiktigt minska de negativa effekter på klimat och miljö som fossila bränslen ger. Redan i dag har bioenergin en stor betydelse. Under 2009 var energitillskottet från biobränsle större än det var från vatten- och kärnkraften tillsammans i Sverige, enligt Energimyndighetens kortsiktsprognos som presenterades i höstas. Det är fö̈rsta gå̊ngen i den moderna historien som bioenergitillfö̈rseln ö̈verstiger den totala tillfö̈rseln av energi frå̊n vattenkraft och kärnkraft.

NU VERKAR DET DESSVÄRRE som att hela 70 procent av svenskarna inte känner till, eller kraftigt underskattar, bioenergins betydelse. Detta enligt en undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av tidningen Bioenergi och Svenska Bioenergiföreningen, Svebio. Resultatet av undersökningen, som publicerades 25 februari 2010, gör oss lite bekymrade.

Det som så få verkar känna till är att bioenergin i dag svarar för 29 procent av landets energianvändning. Sverige är världsledande på bioenergi och i Umeå har vi två fantastiska anläggningar (Dåva 1 och 2) för att producera både fjärrvärme och el från biobränsle och avfall.


På knappt 25 år har Umeå Energi i den egna energiproduktionen gått ifrån ett kraftigt oljeberoende till att nästan uteslutande använda avfall och biobränsle. Det syns inte minst på Umeås stadssilhuett, där de många skorstenarna nu är ett minne blott. I dag har andelen olja som används minskats till cirka en procent.

I MAJ 2010 skriver vi ett nytt kapitel i den svenska bioenergis historia. Då hamnar Umeå i Sveriges fokus, när det hypermoderna kraftvärmeverket Dåva 2 invigs. Det handlar om den största miljöinvesteringen i Umeå hittills och den nya anläggningen innebär en rejäl förstärkning av Umeå Energis samlade värme- och elproduktion. Allt för ett tryggare och hållbarare Umeå.

Men vi tänker inte stanna upp i och med invigningen av Dåva 2. Vi fortsätter att jobba hårt mot ytterligare konkreta klimatmål. Vi jobbar för att Umeå Energi ska vara förnybart i allt vi gör senast 2018. Det innefattar allt från energiproduktion till våra egna resor och vår egen energianvändning. Exempel på delmål är att alla Umeå Energis produkter och tjänster ska vara klimatneutrala.

VI SÄTTER TUFFA MÅL, och att nå dessa innebär en stor utmaning. Med egen förnybar energiproduktion blir det ändå möjligt. Vi planerar för att utveckla vår vindkraftsproduktion med nya parker och nya vindkraftsverk. Vi tittar även på alternativa energikällor, som solceller och vattenkraft. Bland annat har vi fått klartecken för att tillsammans med Umeå kommun och Bostaden bygga hållbart på stadsdelen Ålidhem, en satsning som omfattar cirka 500 lägenheter. Där ska vi exempelvis sätta upp solceller, placera ut små vindkraftverk och installera fjärrvärmedrivna vitvaror. Fjärrvärmenätet, som matas med förnybar energi från Dåva, är den största beståndsdelen i detta hållbara helhetstänk.

För att vi ska hushålla med jordens resurser är den typen av lokala samarbeten avgörande, liksom samarbete på den globala spelplanen. Umeå Energi sprider den kunskap och expertis vi har, inte minst på värmesidan, över hela jordklotet. Vårt uppmärksammade arbete med att skapa grön energi har till exempel nått fram till länder som Chile och Kina.

Och snart vänds alltså blickarna mot Dåva, där vi konkret visar hur bioenergi bidrar till ett bättre samhälle.

Vi har en angenäm utmaning som är gemensam för såväl den svenska energi- som skogsindustrisektorn: att effektivt ta till vara avfallet från skogen och restprodukter från industrin. En utmaning som både stärker Sveriges konkurrenskraft och är en del i arbetet för att begränsa klimatförändringarna!


JAN RIDFELDT, affärsområdeschef, värme, Umeå Energi
GUN BLOMQUIST BERGMAN, kommunikationschef, Umeå Energi

Ämnen

Taggar

Regioner


Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och klimatanpassade produkter och tjänster. Vi är verksamma inom fem affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Vi erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el, bredband och kabel-tv. Vi producerar el med vindkraft och i två kraftvärmeverk och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i hela landet. Vi hjälper också våra kunder med energianalyser och energispartips. Koncernen har 284 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder kronor. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001, AFS 2001:1).

www.umeaenergi.se

Presskontakt

Helena Ahlgren

Helena Ahlgren

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsstrateg 073-072 10 44

Relaterat material