Gå direkt till innehåll
Kent Bergquist och Martin Dahlberg från Umeå Energi hjälper bland annat Umeå kommun – här representerad genom Marcus Bigren – att samla in och visualisera data från smarta sensorer som finns utplacerade runtom i Umeå, till exempel i hundlatriner.
Kent Bergquist och Martin Dahlberg från Umeå Energi hjälper bland annat Umeå kommun – här representerad genom Marcus Bigren – att samla in och visualisera data från smarta sensorer som finns utplacerade runtom i Umeå, till exempel i hundlatriner.

Pressmeddelande -

Nya smarta tjänster bidrar till Umeås mål

Umeå Energi tar fram nya digitala tjänster som ska bidra till ett mer effektivt samhälle, i linje med Umeå kommuns övergripande tillväxt- och hållbarhetsmål.
– Den trådlösa tekniken ger oss spännande möjligheter att utveckla samhället, förklarar Kent Bergquist och Martin Dahlberg, affärsutvecklare på Umeå Energi.

Arbetet linjerar med Umeå kommuns digitaliseringsrapport, som beskriver hur Umeå ska digitaliseras för att nå uppsatta tillväxt- och hållbarhetsmål. Umeå Energi spelar en nyckelroll i denna digitala omställning och har byggt infrastrukturen för det trådlösa nät, de sensorer och den datainsamling som i slutändan ska bidra till att Umeå tätort ska kunna vara koldioxidneutral år 2030.

Genom att samla in, analysera och visualisera data från smarta sensorer får användaren ett pedagogiskt underlag att fatta beslut och agera utifrån.

Handlar om verksamhetsutveckling

– Det finns hur många användningsområden som helst, men vi ser helst att det inte stannar vid tekniken. Det är inte huvudsaken. Snarare handlar det om att utveckla verksamheter och hitta smartare lösningar med hjälp av den digitala infrastrukturen. Titta bara på vad Gator och parker på Umeå kommun har gjort, säger Kent och Martin.

På Gator och parker testar man just nu sensorer i vägbanan för att få uppgifter om vägtemperatur och eventuell frostfällning. Utifrån den datan kan gatudriften sedan besluta om vägen ska plogas eller grusas, vilket innebär att man bara kallar ut resurser när det verkligen behövs.

Håller koll på Tvärån

Samma sak med vattennivån i Tvärån, som har varit ett återkommande bekymmer för boende längs ån de senaste åren, med de risker för översvämningar som finns. Nu går det att ha koll på vattenflödet, dygnet runt och utan att behöva köra ut och vara på plats. Datan som samlas in används också för att i datasimulationer testköra olika scenarier som kan bidra till en långsiktig lösning på problemen med Tvärån.

– Vi provar också att ha sensorer i några av hundlatrinerna runt om i stan, som mäter fyllnadsnivån. Tidigare har vi tömt latrinerna regelbundet, men nu behöver vi bara tömma dem när det behövs, förklarar Marcus Bigren, gatuingenjör på Umeå kommun, och sammanfattar kommunens tester:

– Lösningarna har stor potential och skapar förutsättningar för att vi kan bli mer resurseffektiva.

Sensorer vid vattenpumpar

Andra exempel är Umeå Energis samarbete med Robertsfors kommun, som placerat sensorer vid vattenpumpar för att hålla koll på driften och vattennivån. Därmed har kommunen minskat risken för översvämning och på samma gång effektiviserat en tidigare manuell rondering. I samarbete med Vilhelmina kommun har Umeå Energi kopplat upp flera kylrum för att mäta att de har korrekt temperatur. Enligt Livsmedelsverket ska mat förvaras på en temperatur under 8 grader, och nu kan kommunen övervaka och rapportera utifrån den data som sensorerna ger ifrån sig.

I dag finns de flesta användarna inom det offentliga – kommun, kommunbolag och regioner – och i fastighetsbranschen. Flera fastighetsägare monterar exempelvis in sensorer i väggar och tak och kan med hjälp av en överskådlig dashboard hålla koll på aktuell temperatur och fuktnivå.

– Allt fler vill ha detaljerad koll på sin verksamhet, sin energiförbrukning och de delar i omgivningen som går att påverka. Vi vill möjliggöra den utvecklingen och på samma gång aktivt bidra till den gröna omställningen, säger Martin Dahlberg.

För mer information, kontakta:

Martin Dahlberg
Affärsutvecklare, Umeå Energi
073-0840342

Kent Bergquist
Affärsutvecklare, Umeå Energi
070-300 58 94

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, har drygt 440 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats