Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rekordstort intresse för solceller i Umeå

Med 132 nya solcellsanläggningar under 2021 slår Umeå rekord i antal installationer. Trenden ser ut att hålla i sig och redan under årets första månader har ett stort antal kunder kontaktat Umeå Energi för att sätta solceller på sina tak under våren. 

Umeåbor producerar förnybar el
Det finns ett stort intresse för solceller i Umeåregionen och de senaste fyra åren har antalet anläggningar i Umeå tredubblats. Umeå Energi har över tio års erfarenhet arbete med solceller och har under 2021 hjälpt 40 kunder med installationen, vilket motsvarar en tredjedel av totala antalet solcellsinstallationer i Umeå.

Förutom den el som villaägare med solceller på taket själva nyttjat för sitt elbehov producerades under 2021 ett överskott motsvarande 450 kunders årsförbrukning*. Enligt Umeå Energis rapportering till Statistikmyndigheten uppgår mängden inmatad el till elnätet från kommunens samtliga solcellsägare till 3 GWh - en fördubbling från föregående år.

- Uppskattningsvis är det ungefär hälften av den lokalproducerade solelen som skickas ut på nätet, för fler kunder att ta del av. Att privatpersoner och företagare i Umeå väljer solen som lokal kraftkälla gör gott för både miljö, klimat och region, säger Jonas Ström, affärsansvarig.

Ökad självförsörjning och grönt avdrag motiverar
Egenproducerad solel påverkas inte av prisutvecklingen på elmarknaden. När solcellerna producerar mer el än vad som för tillfället används får solcellsinnehavaren ersättning för överskottselen. Sedan årsskiftet 2020/2021 kan hushåll som installerar grön teknik även få skattereduktion. Reduktionen fungerar likt rotavdraget och för solceller är avdraget 15 procent av kostnaden för arbete och material.

- Med relativt höga elpriser under andra halvan av 2021 ser många över möjligheten att minska sina elkostnader. Egen elproduktion med solceller säkrar priset för delar av elanvändningen. Vi ser också att det gröna avdraget för privatpersoner uppskattas och underlättar beslutet om egna solceller, säger Jonas Ström.

Hög tillväxt i hela landet
Solel är den energikälla som växer snabbast i världen och intresset för solceller i Sverige har ökat mycket de senaste åren. Under 2021 fortsatte den snabba utbyggnaden av solceller i hela landet med hela 34 000 nya anläggningar, en mer än femtioprocentig ökning jämfört med tidigare år. Tillväxttakten för egen elproduktion med solceller håller i sig och enligt energibranschen finns det idag cirka 100 000 solanläggningar i Sverige.

- Vi ser ett stort intresse för solel även under vinterperioden. Ett flertal kunder har redan nu skrivit avtal och gjort sig redo för installation så snart snön tinat från taken. Vi ser fram emot att slå nya rekord tillsammans med våra kunder i regionen, säger Jonas Ström.

*beräknat på årlig elanvändning för genomsnittlig privatkund 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats