Gå direkt till innehåll
Skogsrester från Västerbotten ska värma Umeå. Foto: Crelle
Skogsrester från Västerbotten ska värma Umeå. Foto: Crelle

Pressmeddelande -

Rester från skogen ska värma bostäder i Umeå

Umeå Energi och Holmen har inlett ett nytt samarbete som ska bidra till att skapa cirkulära och resurseffektiva flöden i samhället. Rester från skördad skog i Västerbotten tas nu tillvara som biobränsle för att värma Umeå.

Umeå Energi och Holmen Skog har skrivit ett flerårigt avtal om att ta tillvara restprodukter från skogsavverkning i form av grenar och toppar, så kallad grot, som biobränsle. Trädresterna som tidigare har lämnats kvar i skogen nyttjas nu i fjärrvärmeproduktionen vid Dåva Kraftvärmeverk som ett viktigt tillskott av lokalproducerat biobränsle.

- Vi är glada över samarbetet med Holmen, som bidrar till att stärka Umeå Energis arbete för en grön omställning. Skogsrester från skogar i Västerbotten är ett välkommet tillskott som biobränsle för vår lokala el- och värmeproduktion. Det frigör samtidigt biomassa för andra branscher att förädla till fossilfria produkter, säger Johan Söderberg affärsutvecklare Umeå Energi.

När skogen skördas läggs riset från trädens grenar och toppar ut på marken för att skydda den mot spår från skogsmaskinerna. Men ofta finns det tillräckligt mycket skogsrester för att en del ska kunna tas om hand som biobränsle.

Holmen har under lång tid haft en mer omfattande biobränsleverksamhet i södra Sverige, medan verksamheten i den norra delen av landet varit vilande under flera år. Ett skärpt världsläge, energikris och ett ökat intresse för biobränsle har förändrat marknadssituationen och under våren har verksamheten startats upp igen.

Det här samarbetet är helt i linje med Holmens hållbara affär. Genom att nyttja restprodukter från vår verksamhet som biobränsle bidrar vi till att bygga upp resurseffektiva kretslopp i samhället kring förnyelsebara råvaror. Vi kan nu erbjuda lokalt producerat skogsbränsle till värmeverk i regionen och erbjuda lokala skogsägare en helhetslösning i skogsbruket som även omfattar uttag av grot, säger Johan Karlsson, virkeschef på Holmen Skog i region Nord.

Samarbetet skapar även arbetstillfällen på landsbygden i Västerbotten och möjliggör att spån och bark, som tidigare har använts som biobränsle, istället kan förädlas till andra slutprodukter.Fakta om bioenergi
I Sverige står bioenergi för cirka 37 procent av vår totala energianvändning. Bioenergi från svensk skog är förnybar och kan användas för att producera både el och värme. Den görs av sådant som annars skulle gått till spillo – rester från skogsbruket, uttjänta fibrer och returträ, samt spill från trä- och massaindustrin.

Bioenergi behövs i klimatomställningen. Sverige har som mål att senast 2045 ha nettonollutsläpp och att elproduktionen år 2040 ska vara 100 procent förnybar. Tillsammans med flera andra förnybara energislag spelar bioenergi en viktig roll i det arbetet.

Samarbetet mellan Holmen och Umeå Energi innebär att rester från skogsbruket i Västerbotten, i form av grenar och toppar, används som biobränsle för el- och värmeproduktion.

Presskontakt:

Helena Ahlgren, PR-ansvarig Umeå Energi AB, 073-072 1044. helena.ahlgren@umeaenergi.se

Sonja Sandbacka, PR-ansvarig Holmen Skog AB, 076-103 64 26, sonja.sandbacka@holmen.com

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats