Gå direkt till innehåll
I sin hållbarhets- och årsredovisning summerar Umeå Energi året som gått. Foto: Johan Gunséus.
I sin hållbarhets- och årsredovisning summerar Umeå Energi året som gått. Foto: Johan Gunséus.

Pressmeddelande -

Så här arbetar Umeå Energi hållbart

Hållbarhet innebär för oss att våra kunder och kommande generationer ska kunna leva i ett hållbart samhälle som är tryggt och hämtar sin energi från lokala, förnybara resurser. I 2022 års Hållbarhets- och årsredovisning summerar Umeå Energi året som gått.

-Hållbarhet är en del av vårt DNA och något som verksamheten tar ett tydligt avstamp i. Vi kan också konstatera att vårt målmedvetna arbete ger konkreta positiva resultat, säger Jan Ridfeldt, VD Umeå Energi.

Ett tryggt och leveranssäkert elnät och bredband möjliggör elektrifiering och digitalisering

Vi står inför en framtid där samhället, transportsektorn och industrin behöver elektrifieras, digitaliseras och ställa om för att vi ska nå klimatmålen. En snabb omställning till en hållbar energiförsörjning, fri från beroende av fossila bränslen, är nu viktigare än någonsin. Även tillgången till snabba och robusta kommunikationslösningar är helt avgörande för Umeåregionens framtida attraktionskraft och tillväxt. Under 2022 har Umeå Energi återinvesterat hela 318 miljoner kronor för att förstärka och bygga ut elnätet, för att säkra leveranser av värme och kyla och inte minst i förstärkning av vårt bredbandsnät.

Samarbeten ger kraft till innovativ samhällsutveckling

Umeå Energi samarbetar i många fall med kunder och andra aktörer för att tillsammans bidra till Umeåregionens hållbara tillväxt och utveckling.

-Det är glädjande att se att många av våra samarbeten under året tagit viktiga steg från idéer till realisering. Exempel som kan nämnas är arbetet med koldioxidinfångning och produktion av e-bränslen, ansvarfull hantering av samhällets slam, arbetet med att möjliggöra cirkulära materialflöden och pågående etablering av en laddstation för lastbilar i Umeå. Vi kan även se en fortsatt stark trend där vi lyckas fortsätta minska koldioxidutsläpp som uppstår när vi producerar el, värme och kyla, säger Jan Ridfeldt, VD Umeå Energi.

-----------------------------------------------

Om Umeå Energis hållbarhetsarbete

För en hållbar framtid i världens bästa region

Vårt mål är att det ska vara enkelt att leva ett hållbart liv i Umeå, idag och i framtiden. Med stort engagemang jobbar Umeå Energi för att världens bästa region ska bli mer hållbar, enklare att bo i och roligare att leva i. För att det ska vara möjligt behöver vi hela tiden bli bättre och fortsätta att utvecklas. Vi behöver tänka nytt och tänka om, använda effektiv ny teknik och samarbeta med andra. En stabil ekonomi skapar förutsättningar för vår utveckling.

Återblick på 2022

I vår Hållbarhets- och årsredovisning berättar vi mer om vad vi gjort under 2022. Hållbarhet handlar om att ta ansvar för ekonomin, samhället och jordens ekosystem. Att arbeta ansvarsfullt för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är utgångspunkten för Umeå Energis hållbarhetsarbete:

  • Ekologisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet är kärnan i vår affär. Vi utvecklar lösningar som möjliggör långsiktigt hållbar tillväxt. Genom att trygga Umeås energiförsörjning bidrar vi till en hållbar omställning i Umeåregionen.

Vårt arbete med cirkulära flöden och optimering av vår produktion minimerar samtidigt miljö- och klimatavtrycket från vår egen verksamhet.

Vi är en trygg arbetsplats, där medarbetare känner motivation, som präglas av inkludering samt mångfald i personligheter och kompetens.

Vi är en ansvarsfull samhällsaktör som värnar om Umeåregionen för framtida generationer och är en innovativ partner i samhällsutveckling.

Vi är ansvarstagande genom att förvalta resurser och kapital på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vi är en ansvarsfull samhällsaktör som med tydligt kravställande bidrar till utvecklingen av den cirkulära ekonomin.

Tillsammans skapar vi framtidens Umeå!

Läs mer om Umeå Energis långsiktiga arbete för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i Umeåregionen, en helhetssyn på hållbar utveckling.

Här kan du hitta en summering, samt Hållbarhets- och årsredovisningen 2022 i sin helhet


Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vi vill utmana genom nytänkande och är drivande i Umeåregionens hållbara utveckling. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter cirka 1,7 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade. Läs mer på umeaenergi.se

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats