Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så ska Umeå Energi bidra till att nå viktiga klimatmål

Med ambitiösa miljömål och stora utmaningar framför sig sätter Umeå Energi ökat fokus på hållbarhetsarbetet. Definitionen ”Det ansvarsfulla företagandet” förtydligar bolagets riktning inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och 2021 års hållbarhetsredovisning visar vad det betyder i praktiken.

-Allt vi gör nu lägger grunden för effekterna av vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, säger Maria Mårtensson, hållbarhetsstrateg på Umeå Energi.

Umeås klimatmål är lika ambitiösa som nödvändiga: Umeå tätort ska vara klimatneutral redan 2030 och hela Umeå ska vara klimatneutralt till 2040. Som regionens energi- och kommunikationskoncern vilar ett stort ansvar på Umeå Energi att driva klimatomställningen, och under 2021 har organisationen lagt fokus på att bygga strukturer och skapa förutsättningar de kommande stegen i den gröna omställningen.

-Att nå våra mål kommer att kräva förändringar – i organisationen och i samarbetet med externa aktörer. Allt vi gör nu lägger grunden för effekterna av det långsiktiga arbetet, säger Maria Mårtensson.

Grön infrastrukturell omställning

I årets hållbarhetsredovisning berättar Umeå Energi mer om de många förändringar som initierats under 2021. Ett exempel är utvecklingsområdet grön infrastrukturell omställning, där bland annat en förstudie kring koldioxidinfångning vid Dåva kraftvärmeverk påbörjats. Målet är att öka andelen cirkulära flöden genom återanvändning av samhällets restprodukter i större omfattning, och mer energiproduktion från sol, vind och vatten.

-Många av dessa förändringar kräver nya tekniska lösningar, ett förändrat beteende hos konsumenter, samarbete mellan olika företag och organisationer och stora investeringar. Nu bygger vi en organisation för att leda den omställningen, säger Maria Mårtensson.

  Minskning av fossila drivmedel

  Vissa insatser ger omedelbart resultat. För att minska utsläpp från tjänsteresor har det fattats beslut om att ersätta fossila drivmedel med förnybara i de fall det är möjligt. Tack vare drivmedelsbyte till HVO100 minskade koldioxidutsläppen med 15 procent för interna transporter, jämfört med målet om 10 procent. För tjänsteresor med flyg var målet att reducera utsläppen med 20 procent, vilket minskat med cirka 80 procent.

  -Även om fordonsflottan byts ut beror resultatet förstås delvis på pandemin och ett digitaliserat arbetssätt. Omställningen till distansarbete och digitala möten är något vi kommer att ta med oss in i framtiden, säger Maria Mårtensson.

  Sponsrar Umeås föreningsliv

  I hållbarhetsredovisningen berättar Umeå Energi också om arbetet med social hållbarhet genom bland annat sponsring – ett område som blivit ännu viktigare efter en coronapandemi som drabbat många föreningars ekonomi hårt. 

  -Genom våra sponsringssamarbeten har vi bland annat genomfört insatser för ökad jämställdhet och minskad miljöpåverkan tillsammans med flera föreningar, säger Anette Mångsén, sponsringsansvarig på Umeå Energi.

  Priset till Årets mest hållbara förening gick 2021 till KFUM Umeå.

  Läs mer om Umeå Energis långsiktiga arbete för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i Umeåregionen, en helhetssyn på hållbar utveckling https://www.umeaenergi.se/om-oss/hallbarhet/det-ansvarsfulla-foretagandet

  Här kan du läsa om Hållbarhets- och årsredovisningen 2021 i korthet https://www.umeaenergi.se/om-oss/hallbarhet/hallbarhetsredovisning

  Ladda ner och läs Hållbarhets- och årsredovisning 2021 i sin helhet

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

  Kontakter

  Olov Hjärtström Baudin

  Olov Hjärtström Baudin

  Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats