Gå direkt till innehåll
Sara Ekenstedt är hållbarhetsstrateg på Umeå Energi. Trots ett utmanande 2023 ser hon och resten av bolaget fram emot att fortsätta utveckla Umeå Energis samhällsbyggande funktion.
Sara Ekenstedt är hållbarhetsstrateg på Umeå Energi. Trots ett utmanande 2023 ser hon och resten av bolaget fram emot att fortsätta utveckla Umeå Energis samhällsbyggande funktion.

Pressmeddelande -

Umeå Energi fortsätter att satsa för framtidens Umeå

Umeå Energis års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är klar och sammanfattar ett utmanande år.
Samtidigt som omvärlden är skakig håller vi fast i och utvecklar vår samhällsbyggande funktion. Vi investerar för att skapa ännu bättre förutsättningar för framtidens Umeå, säger Sara Ekenstedt, hållbarhetsstrateg på Umeå Energi.

Kriget i Ukraina, väderomslag, klimatomställning och plötsliga prisrusningar. Under 2023 har en kombination av faktorer skapat utmaningar på energimarknaden. Det slog också mot Umeå Energis resultat, som landade på 65 miljoner kronor, mot budgeterade 140 miljoner kronor. Inte minst påverkades resultatet av den höga efterfrågan på biobränsle i Europa, som medförde kraftigt ökade bränslepriser.

Sortera ut plast ur avfall

Arbetet med att minska koldioxidutsläppen fortsätter, men även där finns många utmaningar – som att reducera andelen plast i avfall, för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Umeå Energis utsläpp av koldioxid ökade under 2023.

– Vi undersöker just nu långsiktigt hållbara lösningar i form av en sorteringsanläggning som kan sortera ut plasten innan avfallet förbränns. Det, i kombination med att producenterna tar sitt ansvar och minskar användningen av plast, skulle bidra till att vända utvecklingen, förklarar Sara Ekenstedt.

Världsledande centrum för grön innovation

Parallellt arbetar Umeå Energi med flera initiativ som bland annat rör koldioxidinfångning och tillverkning av elektrobränsle, energiutvinning ur slam och utvecklade användningsområden för den slagg som uppkommer vid energiutvinning. Alla dessa initiativ sker i samverkan med andra aktörer på marknaden och är exempel på hur Umeå Energi arbetar för att skapa cirkulära flöden.

– Tack vare gränsöverskridande samarbeten mellan industri, akademi och offentlig sektor växer planerna på Umeå Eco Industrial Park på Dåva fram. Området ska bli ett världsledande centrum för grön innovation inom miljöteknik, återvinning och energi och tjänar som ett kraftfullt riktmärke för framtiden, berättar Sara Ekenstedt.

Satsar för en hållbar tillväxt

Totalt investerade Umeå Energi 278 miljoner kronor under 2023 för att möjliggöra långsiktigt hållbar tillväxt i Umeå.

– Vi arbetar aktivt med ett utbyggt elnät som möjliggör elektrifiering, robust bredband som främjar digitalisering, cirkulära flöden för ökad återvinning av naturresurser och optimering av vår produktion. Dessa åtgärder minskar både vårt eget och samhällets miljö- och klimatavtryck, samtidigt som vi skapar förutsättningar för att Umeå kommuns tillväxtmål ska kunna uppnås, förklarar Sara Ekenstedt.


För mer information, kontakta:

Sara Ekenstedt

sara.ekenstedt@umeaenergi.se

Eller ring Umeå Energis presskontakt för intervjuförfrågningar.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats