Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeå Energi ökar takten i omställningen för klimatet

Solcellsparker, infångad koldioxid och materialåtervinning av slagg som konstruktionsmaterial kan bli verklighet när Umeå Energi nu förstärker omställningsarbetet. Med ett nytt utvecklingsområde tar bolaget ytterligare krafttag för tydlig prioritering av insatser för klimat och region.

Det redan omfattande arbetet för hållbara energilösningar och effektiv hushållning av resurser får nu utökat fokus för att snabba på omställningen. Initiativet ska utforska hur nya lösningar och tekniker kan bidra i det övergripande hållbarhetsarbetet.

- Hållbara energi- och kommunikationslösningar är grunden för vår verksamhet och avgörande för samhällets utveckling. Vi arbetar aktivt för att driva frågor inom klimatomställning och regionens tillväxt. Genom att tydliggöra riktningen är ambitionen att snabbare kunna genomföra nödvändiga åtgärder. På det här sättet växlar vi upp tempot, säger Jan Ridfeldt, vd Umeå Energi.

Utreder lösningar för klimat, miljö och region
Under 2021 initierade Umeå Energi ett nytt utvecklingsområde som utforskar nya lösningar inom det som benämns grön infrastruktur. Initiativet linjerar med bolagets övergripande miljömål - påverkansarbete för minskad uppkomst av avfall och minskade fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet. Senare under 2022 presenteras underlag för hur det fortsatta arbetet kan omsättas de kommande 3-5 åren.

Genom än starkare fokus i ämnet och dedikerade resurser är målet att öka takten i omställningsarbetet, för att bidra till att möta nationella och lokala klimat- och miljömål.

Initiativet omfattar komplexa utvecklingsområden och flera delar av arbetet sker tillsammans med samarbetspartners. Avsikten med initiativet är att hitta både kort- och långsiktiga lösningar för klimat, miljö och region inom prioriterade områden:

  • Minskad påverkan genom effektiv avfallshantering
    Ökad återanvändning och materialåtervinning av samhällets restprodukter - som hushållsavfall, slam och biomassa - bidrar till att andelen cirkulära flöden ökar och användning av nya material minskar. Genom effektiv hantering och omhändertagande av restprodukter kan avsevärda miljö- och klimatförbättringar uppnås. Med ambition om ökad återvinning och återanvändning pågår en förstudie där ett flertal möjligheter till nya cirkulära flöden utreds, bland annat nyttjande av slagg som konstruktionsmaterial i vägar.
  • Minskat avtryck vid framställning av energi
    Umeå Energi arbetar kontinuerligt för ökad resurseffektivitet och minskat avtryck från verksamheten i samband med energiframställning. I syfte att minska koldioxidutsläpp genomförs förstudier kring nya tekniker för koldioxidinfångning. Arbetet omfattar även hantering av infångad koldioxid, däribland olika typer av lagringsmöjligheter eller omvandling till nya produkter som kemikalier, bränslen, plaster och gödsel.
  • Hållbara energilösningar för regionens tillväxt
    För att möjliggöra klimatomställningen och säkerställa långsiktig tillväxt i regionen finns ett ökat behov av förnybar och fossilfri energi. Ett arbete pågår för att undersöka möjliga lösningar för ökad energiproduktion från sol, vind och vatten. Potentiella lokaliseringar för ny förnybar produktion, som till exempel solcellsparker, är identifierade och detaljerade underlag är under framtagande. Även andra typer av klimatsmarta energibärare prövas, bland annat vätgasens roll inom energilagring, och för att möjliggöra utfasning av fossila bränslen som kol och olja inom Sveriges transport- och industrisektor.

- Vi strävar efter cirkulära flöden och optimerad resursanvändning. Infrastrukturen spelar en betydande roll för ett hållbart fungerande samhälle och möjliggör regionens tillväxt. Vi ser att den tekniska utvecklingen går snabbt framåt med många nya lösningar med potential att skapa klimat och miljövinster. Jag ser stora möjligheter att genom rätt insatser göra skillnad. Det ska vi ta vara på och det känns riktigt bra att vi är på gång, säger Mårten Henriksson på Umeå Energi som leder initiativet.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats