Gå direkt till innehåll
Umeå Energi stärker infrastrukturen för framtidens Umeå

Pressmeddelande -

Umeå Energi stärker infrastrukturen för framtidens Umeå

Med fokus på att möta behoven i ett växande Umeå genomför Umeå Energi omfattande grävningsarbeten under sommaren.
Genom investeringar i infrastrukturen för el, fjärrvärme och bredband får Umeåborna tillgång till tjänster som är både drift- och framtidssäkrade.

– Så fort tjälen är ur marken börjar grävningssäsongen för oss och parallellt pågår ett flertal projekt. Det handlar om att bygga nytt, underhålla och förbättra våra nät för el, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband. Syftet med dessa insatser är att både säkerställa hög leveranstillgänglighet för Umeåborna och att skapa förutsättningar för framtidens Umeå, säger Lisa Lydemar, områdeschef för infrastruktur på Umeå Energi.

  Investerar miljoner i Umeå

  Umeå Energi investerar långsiktigt i stadens infrastruktur för att skapa förutsättningar för att Umeå kommuns tillväxtmål ska kunna nås. Under 2023 investerade Umeå Energi totalt 278 miljoner kronor i Umeås infrastruktur för fjärrvärme, elnät och bredband. För 2024 ökar insatserna med ytterligare 30 procent och 362 miljoner kronor ska möjliggöra byggnation av stabil infrastruktur med nödvändig redundans.

  – Infrastrukturen spelar en betydande roll för ett hållbart fungerande samhälle. När Umeå växer måste investeringarna i vår infrastruktur följa samma takt. En växande stad kräver inte bara ökad kapacitet utan även anpassning för att möta samhällets och kundernas föränderliga behov, säger Lisa.

  Utbyggt elnät möjliggör elektrifiering

  Att elektrifiera samhället är grundläggande för att möta Umeås tillväxt- och klimatmål. När stadens elbehov ökar måste elnätet hålla jämna steg. En viktig åtgärd är att säkra elnätets infrastruktur och höja spänningen från 45 till 145 kV i Umeå tätort. Detta fördubblar överföringsförmågan i nätet, vilket möjliggör fler bostäder och kapacitet nog att säkra samhället och Umeåbornas behov av el.

  Robust bredband främjar digitalisering

  Även digitaliseringen har en viktig roll i samhällsutvecklingen. För att förbereda Umeå för ett allt mer digitaliserat samhälle bygger Umeå Energi ut infrastrukturen för bredband. Med stort fokus på driftsäkerhet och beredskap uppgraderas corenätet, bredbandsanläggningar säkras och skalskyddet runt bredbandsnoder förstärks.


  Här kan du se våra pågående och planerade grävningsarbeten:

  Grävningsarbeten Umeå Energi


  För mer information, kontakta:

  Lisa Lydemar, områdeschef, infrastruktur, Umeå Energi
  lisa.lydemar@umeaenergi.se

  Eller kontakta Umeå Energis presskontakt för intervjuförfrågningar.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

  Kontakter

  Olov Hjärtström Baudin

  Olov Hjärtström Baudin

  Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats