Gå direkt till innehåll

Ämnen: Industri, tillverkning

Tre av Umeå Energis drygt 400 medarbetare. Anders Sjödin, anläggningsutvecklare, Lars Stigedahl, elnätstekniker, och Anna Andersson, kompetensledare. Foto: Malin Grönborg

Umeå Energi prisas för karriärmöjligheter och hållbarhetsengagemang

Umeå Energi har fått utmärkelsen ”Karriärföretag 2024”, som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. I motiveringen beskrivs Umeå Energi som ”ett spännande och meningsfullt företag att vara en del av”. "Vi känner oss stärkta av motiveringen, där det framkommer att juryn tagit hänsyn till både våra karriärmöjligheter och vårt engagemang för hållbarhet" säger Björn Engelind, HR-chef.

Avloppsslam kan tas tillvara som ny resurs. Foto: Cultura Creative, Foto: Lena Granefelt. Johnér.

Umeå Energi planerar Sveriges första fullskaliga anläggning för cirkulär återvinning av avloppsslam vid Dåva Industripark

En miljon ton avloppsslam bildas varje år vid Sveriges kommunala reningsverk, varav cirka 100 000 ton i de fyra nordligaste länen. Idag läggs slam i huvudsak på deponi, men nya regelverk ställer hårdare krav på en ansvarsfull hantering. Istället för deponi vill Umeå Energi tillsammans med regionala vatten- och avfallsbolag ta tillvara slammet som resurs genom bland annat förbränning.
- Monoförb

Projektet Blue Supply Chains undersöker möjligheten att erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar. Foto från Umeå Hamn, foto: Lars Lindh.

Nytt forskningsprojekt ska utreda grön vätgas som möjliggörare för hållbar omställning

Hur kan man framöver erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar? EU projektet Blue Supply Chains ska studera bästa förnybara bränslelösningar och dess infrastrukturbehov inom sjöfarten, men också definiera krav för bunkring av dessa i Umeå hamn. Det kommer också ske en kunskapsöverföring av det svenska resultatet till andra Östersjöhamnar.
–Hamnar är en viktig nyckel i

Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli till grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik

En helt ny fabrik för metanoltillverkning kan bli verklighet genom ett samarbete mellan Umeå Energi och företaget Liquid wind. Koldioxid från el- och värmeproduktionen vid Dåva kraftvärmeverk ska nyttjas som råvara i processen. En inledande förstudie visar att etableringen kan bli ett mycket viktigt bidrag för att nå Umeå Kommuns klimatmål och en minskning av Umeås totala koldioxidutsläpp med hela

Ny snabbladdstation i Umeå ska möjliggöra eldrivna godstransporter

Inom ett år ska tunga fordon för godstransporter kunna ladda el vid en ny station på Västerslätt i Umeå. Umeå Energi har i samverkan med Umeå kommun, INAB och Biofuel region beviljats medel för att bygga en snabbladdstation för ellastbilar. Planeringsarbetet är redan igång och målsättningen är att den nya laddstationen skall vara klar senast i september nästa år.
Strategisk placering för laddn

Visa mer